Financování sportu

Velmi často je naší místostarostce vytýkáno, že dostatečně nepodporuje sport. Opak je pravdou. Za našeho působení se navýšilo financování sportu a započaly se rekonstrukce sportovních zařízení sloužících veřejnosti a jiným sportům než jen výkonostním. Tedy především pro ty sportovní oddíly, které se zabývají trénováním dětí a mládeže – plavecký stadion, hala Mír, hala Kvapilova ul., kuželna atd. Dále dle potřeb předkládáme žádosti sportovců, kteří nemají možnost žádat z dotačních fondů a prosazujeme jejich mimořádné financování, pokud to opravdu potřebují.

Plavecký stadion

Plavecký stadion v Táboře byl postaven v sedmdesátých letech minulého století a jeho rekonstrukce už byla opravdu nutná. V minulých volebních obdobích to nebyla politická priorita, ale my jsme ji prosadili. První etapa rekonstrukce úspěšně proběhla a projektují se další etapy.

Hala Mír

Hala mír byla vybudována ve dvacátých letech minulého století a už byla v téměř havarijním stavu. Naše místostarostka zahájila projektovou přípravu a za jejího působení se začalo s výstavbu. Místo polorozbořené haly je zde větší všesportovní hala pro indoorové sporty a k tomu atletický tunel. Hala tedy uspokojí nejen atlety, kteří současnou halu využívají nejvíce, ale i jiné indoorové sporty, které doposud neměli adekvátní zázemí.

Další rekonstrukce a výstavba sportovních zařízení

Některá sportovní zařízení byla v téměř havarijním stavu, protože to nebyly priority předchozích vedení města. My jsme prosadili zásadní rekonstrukci haly v Kvapilově ulici a dalších menších sportovních zařízení, např. kuželna na Viktorce, oprava fotbalových hřišť v majetku města atd. Dále jsme aktivně podporovali výstavbu tělocvičny pro bojové sporty v Leskovické ulici.

Brouzdaliště na Sokolské plovárně

Před odbahňováním Jordánu fungovalo na Sokolské plovárně brouzdaliště pro děti. Bohužel při odbahňování Jordánu byla na Sokolské plovárně mezideponie pro odtěžený sediment a brouzdaliště tak bylo nenávratně zničeno. My jsme prosadili vybudování biotopu, který má funkci dětského brouzdaliště. Byť po první sezóně jeho fungování se objevily chyby, které postupně napravujeme, v letních dnech je brouzdaliště velmi oblíbené a plné dětí.