Kontakt

Své postřehy či námitky směřujte na:

info@taborjinak.cz.

 

Nebo kontaktujte přímo naše zastupitele či zástupce v městských komisích.

 

Členové Zastupitelstva města Tábora

Místostarostka:

Ing. Michaela Petrová – michaela.petrova@mutabor.cz

Radní:

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. – smrk@volny.cz

Zastupitel:

Mgr. Karel Novák – reditel@rolnicka.cz

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Tábora

Mgr. Vítězslav Dohnal – dohnal@dohnalbernard.cz

Finanční výbor Zastupitelstva města Tábora

Ing. Zuzana Sedláková – koumeska@gmail.com

Dozorčí rada Tělovýchovných zařízení města Tábora s.r.o.

Ing. Tomáš Mráz – tm@t8m.info

Dozorčí rada Bytes s.r.o.

Ing. Pavel Dvořák

Dozorčí rada Technických služeb Tábor s.r.o.

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. – smrk@volny.cz

Dozorčí rada Správy lesů města Tábora s.r.o.

Ing. Jiří Loskot. – loskot@bioreality.cz

Bytová komise

Ing. Lucie Wiererová – l_prusova@volny.cz

Komise pro pohledávky

Ing. Zuzana Sedláková – koumeska@gmail.com

Komise rozvoje a regenerace

Ing. Arch. Iveta Čierna – iveta@cierna.cz

Komise sociální

Mgr. Karel Novák – reditel@rolnicka.cz

Bc. Jan Mácha – macha@fokustabor.cz

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Ph.Dr. Miroslava Horecká – mirka.horecka@volny.cz

Komise životního prostředí

Mgr. Lenka Greň (předsedkyně) – lenka.gren@gmail.com

Komise zdravého města

Mgr. Lenka Greň – lenka.gren@gmail.com

Komise cestovního ruchu a partnerské spolupráce

Mgr. Lenka Greň – lenka.gren@gmail.com

Komise kulturní

Mgr. Tereza Horváthová – baobabooks@gmail.com

Komise pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Karolína Mairychová – madc.mufik@seznam.cz

Komise tělovýchovy

Hana Stehlíková – hanka.stehlik@seznam.cz

Komise dopravy

Ing. Tomáš Mráz – tm@t8m.info