Kontakt

Své postřehy či námitky směřujte na:

info@taborjinak.cz 

či tajemníkovi hnutí Jinak!: Josef Horváth – horvaj27@gmail.com

 

Nebo kontaktujte přímo naše zastupitele či zástupce v městských komisích.

 

Členové Zastupitelstva města Tábora

Zastupitelka:

Ing. Michaela Petrová – michaela.petrova@mutabor.cz

Zastupitel:

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. – smrk@volny.cz

Zastupitel:

Mgr. Karel Novák – reditel@rolnicka.cz

Zastupitel: 

JUDr. Miloš Tuháček – tuhacek@akkt.cz