Kontakt

Své postřehy či námitky směřujte na:

info@taborjinak.cz.

 

Nebo kontaktujte přímo naše zastupitele či zástupce v městských komisích.

 

Členové Zastupitelstva města Tábora

Místostarostka:

Ing. Michaela Petrová – michaela.petrova@mutabor.cz

Radní:

JUDr. Miloš Tuháček – tuhacek@akkt.cz

Zastupitel:

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. – smrcka@husitskemuzeum.cz

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Tábora

Mgr. Vítězslav Dohnal – dohnal@dohnalbernard.cz

 

Finanční výbor Zastupitelstva města Tábora

JUDr. Miloš Tuháček – tuhacek@akkt.cz

Bytová komise

Ing. Dominika Loskotová – dominika.loskotova@gmail.com
Drahomíra Marcollová – marcollova@seznam.cz

Komise pro pohledávky

Drahomíra Marcollová – marcollova@seznam.cz

Komise rozvoje a regenerace

Ing. arch. Monika Krausová – krausova@a-detail.cz

Komise sociální

Pavla Kohelová (předsedkyně) – pavla.kohelova@gmail.com

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Ph.Dr. Miroslava Horecká (předsedkyně) – mirka.horecka@volny.cz

Komise životního prostředí

Mgr. Lenka Greň (předsedkyně) – lenka.gren@gmail.com

Komise cestovního ruchu a partnerské spolupráce

Mgr. Jakub Smrčka Th.D. – smrcka@husitskemuzeum.cz

Komise kulturní

Mgr. Tereza Horváthová – baobabooks@gmail.com

Komise pro výchovu a vzdělávání

Bc. Markéta Brynychová – margarita.b@email.cz

Komise tělovýchovy

Ing. Tomáš Mráz – t8m@centrum.cz

Komise dopravy

Ing. Tomáš Mráz – t8m@centrum.cz