Pravidla pro vícepráce

Při většině investičních akcí města se vyskytnou nějaké vícepráce, které byly v minulosti nejdříve provedeny, a pak následně byla rada požádána o navýšení finančních prostředků. To bylo velmi nesystémové a zavádějící, proto jsme připravili pravidla pro schvalování víceprací. Nyní jsme nejdříve seznámeni s potřebou víceprací a až následně, podle toho, nakolik jsou shledány opodstatněné, se schvaluje navýšení prostředků.

Politici nemají co skrývat

Ze zákona o obcích je povinné zveřejňovat na webu města podklady pro jednání zastupitelstva a hlasování jednotlivých politiků. Není však tomu tak u rady města. My jsme prosadili, že na webu města jsou zveřejňovány i podklady a hlasování z rady města. Nemáme co skrývat a za svá rozhodnutí se nestydíme.

Investiční akce podrobně na webu města

Město nechalo udělat nové přehlednější stránky města. Prosadili jsme, aby investiční akce byly zveřejnovány v samostatné rubrice. Občané tak mají možnost vidět záměry města a vyjadřovat se předem k chystaným výstavbám či rekonstrukcím.

Komunikace s občany

V České republice sice platí princip zastupitelské demokracie, ale my nezastáváme názor, že pokud jsme zvoleni, už nepotřebujeme znát názor lidí. Proto jsme při zásadních změnách ve městě pořádali veřejné debaty (Budějovická ulice, rekonstrukce sportovních zařízení atd.) a ankety. Dle jejich výsledků jsme pak následně připravovali návrhy na projednávání rady města nebo zastupitelstva.

Bezbariérovost města

Naše město není zcela vyřešené po stránce bezbariérovosti. Nechali jsme zpracovat studii, která řeší problémová místa a radí nám, jakým způsobem se s tím vypořádat. Řídíme se touto studií a postupně se snažíme bariéry odstraňovat. Nejde jen o postižené nebo starší občany, kteří mají omezení v pohybu, ale třeba také o rodiče s kočárky apod. V současné době se staví výtah na radnici, aby všechny potřebné odbory byly přístupné i těm, kteří nemohou po schodech do vyšších pater.