Městské lesy

Město Tábor má rozsáhlé pozemky lesů v majetku a spravuje je společnost Správa lesů města Tábor s.r.o. (SLMT), která je 100 % vlastněná městem Tábor. Nechali jsme zpracovat ekonomický a lesnický audit našich lesů, z něhož vyplynulo, že po ekonomické stránce není všechno v pořádku. I přes velké politické nepokoje jsme po sedmi letech funkčního období prosadili výběrové řízení na jednatele společnosti. V něm byl vybrán nástupce dosavadního jednatele, který v SLMT působil dvacet let. Nyní se snažíme ekonomiku našich lesů zlepšit, ovšem za podmínky udržitelnosti našich lesů. Situaci značně komplikuje kůrovcová kalamita, ale ta postihla celé území ČR, město Tábor v tomto není výjimkou.