Vyhláška na omezení zábavní pyrotechniky

Poslední dobou se stávají večerní hodiny kolem vánočních svátků bojovým prostorem a všude bouchá jedna rachejtle za druhou. Po Silvestru je pak plný facebook příspěvků žádajících o pomoc při hledání ztracených zvířat nebo naopak při hledání majitelů nalezených zvířat, která utekla při šoku z výbuchů petard. Ve spoustě měst a obcí už přistoupili na zavedení vyhlášek s omezením používání zábavné pyrotechniky – například Cheb, Mikulov, Neratovice nebo třeba sousední Planá nad Lužnicí.

My jsme nejdříve udělali anketu, kde se většina přiklonila k úplnému zákazu používání zábavní pyrotechniky. Následně jsme návrh na takovou vyhlášku připravili a předložili zastupitelstvu ke schválení. Chtěli jsme ponechat tuto „zábavu“ jen skutečně na silvestrovskou noc a Táborská setkání. Další ohňostroje, třeba při soukromých oslavách, by se schvalovaly na výjimku. Jen jsme nechtěli, aby petardy bouchaly kdykoli a všude kolem nás. Bohužel, zastupitelé tento návrh neschválili. My se ale nevzdáváme, předložíme ho v dalším volebním období znovu.

Fotbal

V gesci naší místostarostky je mimo jiné i sport. Nicméně my jsme chtěli a chceme podporovat sporty spravedlivě. Přišel ale návrh, abychom jako město dali 20 000 000 Kč do vybudování druholigového fotbalového stadionu v Kvapilově ulici. Tento fotbalový stadion není v majetku města a tudíž byly dvě desítky milionů určeny do cizího majetku. To ale není jediný důvod, proč jsme s tímto krokem nesouhlasili.

Druholigový stadion má svá pravidla, například četnost využívání, a tak je jasné, že po realizaci nebude stadion primárně sloužit dětem a mládeži, ale občasnému zápasu „Áček“. Pro děti a mládež pak musíme hledat jiná vhodná sportoviště. Další věcí je, že lokalita je nevhodná i z dopravního pohledu, nemá zatím dostatek parkovacích míst atd. Přes všechny naše argumenty byl návrh na financování městem druholigového stadionu schválen a to i přes to, že šlo o porušení koaliční smlouvy a koalice v Táboře následně padla.

Srážecí stanice pro fosfor v povodí Jordánu

Jak už jsme psali v kapitole Jordán (Životní prostředí), pro čistotu vody v Jordánu je potřebné vybudování srážecí stanice pro fosfor. Měli jsme vytipovanou vhodnou lokalitu v katastru obce Radimovice u Tábora. Bohužel zastupitelé obce Radimovice u Tábora nechtěli pochopit potřebnost tohoto záměru a nebyli ochotni prodat pozemky za cenu obvyklou a snažili se na tomto, byť prospěšném projektu za každou cenu vydělat. Bohužel jsme tak nezískali potřebné pozemky, tudíž ani 80 % dotaci na výstavbu srážecí stanice fosforu, která by významně zlepšila kvalitu vody v Jordánu. Nevzdáváme se, budeme výstavbu prosazovat i nadále.

Rozvoj sportovního areálu Komora

Komora slouží převážně sportovním účelům, ale dle našeho názoru tento areál má i potenciál pro zábavu dětí nebo jiné komunitní sporty. Proto jsme navrhli v areálu vybudování dětského provazového hradu, obdoba zábavního parku Mirákulum nebo Lesní svět na Lipně. Bohužel z nepochopitelných důvodů zastupitelstvo těsnou většinou tento projekt neschválilo. Dále máme připravený projekt na vybudování parkurového hřiště a pumtreckového hřiště, ale víme, že v současné sestavě zastupitelstva není možné tato hřiště prosadit a návrhy by dopadly stejně, jako provazový hrad pro děti. Pokusíme se o to v příštím volebním období.