Táborské galerie

Co?

Je třeba rekonstrukce stávajících prostor s přihlédnutím k současným trendům a vytvoření dlouhodobé kurátorské koncepce všech galerií ve spolupráci s externím kurátorem. Je třeba zkoumat možnost vytvoření stálé expozice díla malíře Karla Valtera a fotografického ateliéru Šechtl a Voseček. (možné propojení s prostory Trafačky a Elektrocentrály, případná rekonstrukce prostor, které jsou využívány pro hudební kurzy).

Jak?

 • Městské galerie by měly spadat pod plánovanou příspěvkovou kulturní organizaci.
 • Ve spolupráci s odborníky vytvoříme projekt táborských galerií.
 • Využijeme možnosti velkých grantů. 
 • Začneme jednat i o možnosti využití soukromých, ale nevyužívaných prostor: budova pošty, Sýpky Kotnov aj.

GARANTI: Tereza Horváthová

 

Vzděláváme kulturou

Co?

Propojení vzdělávání dětí a mládeže s kulturním děním v Táboře.

Jak?

 • Budeme podněcovat jednotlivé kulturní aktéry k pořádání vzdělávacích kulturních akcí, propojovat zásadní kulturní události nebo soustavné kulturní činnosti s táborskými školami.

GARANTI: Tereza Horváthová, Kateřina Nimrichtrová

 

Stabilní zázemí pro školy

Co?

Kvalita výuky a školní klima má zásadní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol má ze zákona omezené možnosti zasahovat do toho, jak se kde učí a jak to tam funguje. Zodpovědná radnice to ale dokáže. Dává školám a jejich zaměstnancům pocit jistoty a prostor pro soustředěnou práci. Umí dát najevo, že si jejich práce váží. U profesí, které pomáhají, i stisk ruky něco znamená. Zavedli jsme školní psychology do základních škol a chceme tuto službu dále rozšiřovat. Budeme také vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů i na střední školy. Chceme do škol zavést další službu – sociální pedagog.

Jak?

 • Za poslední roky došlo k zásadní rekonstrukci téměř všech školských budov v majetku města. Chceme pokračovat v dalších rekonstrukcích a dalším vybavování vnitřních prostor.
 • Platy učitelům sice zvýšit nemůžeme, ale ochotně školám poskytneme odborné zázemí nejen pro konzultace právních a ekonomických otázek.
 • Budeme nadále podporovat školní psychology a jednat s Jihočeským krajem o zřízení míst školních psychologů i na středních školách.
 • Budeme aktivně prosazovat zřízení nové funkce na školách – sociální pedagog, který bude pracovat s dětmi ze znevýhodněného prostředí.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Podpora učitelů

Co?

Radnice podporuje a organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Třeba i formou stáží ve školách partnerských měst. Periodicky vyhlašuje konkurzy na ředitele škol. Má tak jistotu, že pozici zastává nejlepší možný člověk, který je k dispozici. Ředitelé nespí na vavřínech a řadovým pedagogům je poskytnuta motivace a možnost profesního růstu. Radnice se také zajímá o to, jak vypadají vzdělávací plány, které si dnes školy samy tvoří. Dbá, aby člověk jmenovaný městem do rady každé ze škol kvalitně odváděl svoji práci, aby školu znal, zajímal se o ni a navázal osobní kontakty nejen se členy rady.

Jak?

 • Zachováme pravidelné schůzky s řediteli škol.
 • Ve vyhrocených případech budeme připraveni naslouchat starostem učitelů, rodičů a žáků.
 • Dokážeme rychle a účinně zprostředkovat jednání.
 • Budeme mít v záloze odborníka schopného mediace.
 • Budeme za město pořádat školení a kurzy pro pedagogický i nepedagogický personál.

GARANTI: Michaela Petrová, Petr Mikuláš

 

Podpora alternativního vzdělávání

Co?

Doba jednotného školství je dávno pryč, a proto je důležité, aby si rodiče mohli vybrat, jaký směr výuky je pro jejich dítě blízký a vyhovující. V Táboře už možnosti alternativního i soukromého školství existují, a to jak mateřské školy, dětské skupiny, tak i základní školy. Pokud existují aktivní skupiny, které mají schopnost a motivaci zakládat další taková školská zařízení, je potřeba tyto projekty podporovat. Další možností je zřízení alternativního směru přímo městem Tábor.

Jak?

 • Budeme podporovat alternativní a soukromé školství.
 • Budeme za město Tábor udělovat souhlasy se zřízením takových zařízení.
 • Budeme poskytovat pomoc při hledání vhodných prostor.
 • Prověříme možnost zřízení školy s alternativním směrem výuky přímo městem.
 • Budeme podporovat individuální vzdělávání.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Podpora zájmové činnosti dětí a mládeže

Co?

Město malým a mladým Táborákům dává najevo, že se o jejich úsilí zajímá. Dokáže ocenit studijní úspěchy, sportovní výkony, příběhy osobní statečnosti a dobrých činů. Dělá to veřejně, nahlas a se vší parádou. Zajímá se o to, jak školáci tráví svůj volný čas. Podporuje projekty, které pracují s nesmírným vzdělávacím potenciálem města samotného, ale i osobností, které v něm žijí.

Jak?

 • Podporujeme zájmové činnosti při školách – sportovní, zájmové, tvořivé a jiné volnočasové aktivity. Podpoříme je i finančně při skokovém nárůstu energií.
 • Udržíme tuto nabídku pestrou, transparentní a vyváženou.
 • Budeme dále pokračovat v grantových programech na podporu zájmových činností.
 • Budeme pomáhat v případě potřeby s hledáním vhodných prostor.

GARANTI: Michaela Petrová