Posílení městské hromadné dopravy

Co?

V současné chvíli je v některých oblastech parkování osobních automobilů klíčovým problémem, především na Sídlišti nad Lužnicí a v oblasti Starého a Nového Města, ale i na Pražském a Náchodském Sídlišti. Většina sídlišť byla projektována v době, kdy se počítalo s jedním autem na tři byty. Nikdo nemohl v osmdesátých letech počítat s tím, že jednou budou dvě auta na jeden byt. Nemyslíme si, že je to správně, ale je třeba adekvátně  reagovat na poptávku.

Jak?

 • Tábor potřebuje parkovací domy, resp. parkovací místa.
 • V současné době se projektuje parkovací dům na Sídlišti nad Lužnicí, kde je situace kritická. Chceme jeho dostavbu.
 • Chceme další odstavná parkoviště nebo parkovací domy na autobusovém nádraží a u bazénu.
 • Parkování na Starém Městě je problém, ale nevyřeší ho parkovací dům na místě bývalé synagogy u Pivovaru. Na Starém Městě mají parkovat rezidenti a znevýhodnění imobilní lidé. Chceme odstavná parkoviště a svoz elektrobusem do centra zdarma. Buďme sebevědomé město, jako jiná historická města. Náměstí nemusí vypadat jako parkoviště před supermarketem.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka

 

Stezky propojující město s krajinou a příměstskými částmi

Co?

Zlepšíme podmínky pro cyklisty a pěší dokončením uceleného systému cyklopěších stezek vedoucích podél komunikací ven z města do přilehlých částí. Uvnitř města se budeme snažit rozšířit vyhrazené nebo ochranné cyklopruhy pro snazší cestování po městě.

Jak?

 • Zajistíme projektovou přípravu a výkup pozemků pro konkrétní stezky.
 • Umístíme stojany na kola před nákupními centry, veřejnými institucemi, restauracemi a dalšími podniky.
 • Zajistíme koncepční budování a rekonstrukci chodníků.

GARANTI: Michaela Petrová, Iveta Čierna

 

Efektivnější a transparentnější hospodaření městských společností

Co?

Město Tábor je (spolu)vlastníkem šesti společností s ručením omezeným. U čtyř z nich je vlastníkem stoprocentním – Technické služby Tábor s.r.o., Bytes Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., Správa lesů města Tábora s.r.o. Orgány města přitom do hospodaření a řízení těchto společností mluví velmi omezeně a ekonomická výkonnost těchto společností není vždy dobrá. To je třeba změnit.

Jak?

 • V případě Tělovýchovných zařízení města Tábora iniciujeme diskuzi o změně právní formy společnosti na příspěvkovou organizaci.
 • Technické služby Tábor sloučíme se Správou lesů města Tábora do jedné společnosti, čímž se dosáhne rovnoměrnějšího využití zaměstnanců a efektivnější ekonomiky řízení.
 • Velké investice typu plánované čtvrtmiliardové investice do zařízení na pyrolýzu čistírenských kalů podmíníme předchozím souhlasem zastupitelstva a diskuzí s veřejností a odborníky.
 • Představitelé městských obchodních společností budou podávat pravidelné zprávy o své činnosti Zastupitelstvu města Tábora.
 • Nepodpoříme pokračování v kumulaci funkcí. Starosta města má být starostou na celý úvazek a ne k tomu vést společnost typu Vodárenské společnosti Táborsko.

GARANTI: Miloš Tuháček