Posílení městské hromadné dopravy

Co?

Hustá síť MHD s přímou návazností na regionální vlakovou dopravu je nezbytná pro úspěšné fungování aglomerace. Abychom zatraktivnili jiné formy dopravy, je třeba otevřít diskuzi o posílení linek příměstské vlakové dopravy doplněním zastávek (např. Horky, Čekanice, Měšice, sídliště Nad Lužnicí). V oblasti obchodní zóny ve směru na sídliště Nad Lužnicí lze prověřit zřízení nové zastávky MHD včetně propojení pro pěší a cyklisty. Pro občany je důležitá četnost spojů především v dopravní špičce a dobrá návaznost na přestupy na vlak a autobus. Neméně důležitá je cena MHD. Podařilo se nám prosadit jízdné pro děti do dvanácti let zdarma a snížení ceny předplatných časových kuponů. V dalším období chceme jízdné zdarma pro děti do patnácti let a další zlevnění jízdného MHD i pro dospělé.

Jak?

 • Chceme prověřit reálné možnosti umístění nových zastávek a aktualizovat koncepci rozvoje MHD.
 • Chceme další zvyšování dostupnosti MHD a trvalé prověřování potřeb a možností rozšíření obslužnosti, včetně rozvoje integrovaného systému v aglomeraci.
 • Chceme pravidelně ověřovat návaznosti spojů na příjezdy a odjezdy vlaků.
 • Chceme zachovat vnitroměstské linky.
 • Chceme prosadit jízdné zdarma pro děti do 15 let.
 • Chceme prosadit další snížení ceny MHD.
 • Budeme pokračovat v trendu kvalitních autobusů – nízkopodlažních a klimatizovaných.
 • Na frekventovaných zastávkách chceme vybudovat tzv. chytré zastávky s viditelným informačním systémem o odjezdech a příjezdech MHD.
 • Chceme zavést snadný způsob placení jízdného platební kartou.

Garant: Karolína Koubová, Michaela Petrová

Stezky propojující město s krajinou a příměstskými částmi

Co?

Zlepšíme podmínky pro cyklisty a pěší dokončením uceleného systému cyklopěších stezek vedoucích podél komunikací ven z města do přilehlých částí. Uvnitř města se budeme snažit rozšířit vyhrazené nebo ochranné cyklopruhy pro snazší cestování po městě.

Jak?

 • Zajistíme projektovou přípravu a výkup pozemků pro konkrétní stezky.
 • Umístíme stojany na kola před nákupními centry, veřejnými institucemi, restauracemi a dalšími podniky.
 • Zajistíme koncepční budování a rekonstrukci chodníků.

Garant: Karolína Koubová