Dostupné bydlení pro všechny

Co?

V aktuální situaci, kdy se bydlení stává méně dostupným, chceme aktivní roli města a jasnou metodiku do budoucna. Máme výhodu ve velkém bytovém fondu, který reguluje cenu nájemného na trhu. Neobejdeme se však bez další bytové výstavby, kterou cílíme do obytné čtvrti Dvorce. Zde může vzniknout pestrá paleta bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva. Nezapomínáme ani na sociální bydlení pro ty, kteří nedosáhnou na standardní podmínky na trhu.

Jak?

 • Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje. 
 • Chceme revidovat metodiku přidělování městských bytů, včetně sociálních, která musí být transparentní, s jasně měřitelnými kritérii a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat.
 • Chceme nastavovat rozumnou cenu nájemného a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.
 • Novou výstavbu chceme směřovat převážně do čtvrti Dvorce, kde se budou stavět jak soukromé, tak městské domy pro doplnění bytového fondu.
 • Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. 

GARANTI: Jan Mácha, Iveta Čierna

 

Žít v Táboře bez obav

Co?

Lidé se ve svém městě musí cítit bezpečně. Naším cílem nejsou jen represivní opatření pro udržení bezpečnosti, ale především prevence kriminality jako nástroj předcházení trestné činnosti.

Jak?

 • Vytvoříme koncepční dokument pro prevenci kriminality ve městě za aktivní spolupráce s neziskovými organizacemi, které v oblasti prevence kriminality pracují.
 • Budeme podporovat funkci romských poradců.
 • Podpoříme zřízení fondu prevence kriminality.
 • Budeme aktivně využívat dotační programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
 • Posílíme terénní pracovníky pro práci s bezdomovci.
 • Podpoříme školy v řešení sociálně patologických jevů.
 • Posílíme hlídky městské policie, především v problémových lokalitách, např. na autobusové nádraží.
 • Podpoříme dozor městských strážníků u problematických silničních úseků a škol.
 • Podpoříme zřízení samostatné provozovny městské policie na Sídlišti nad Lužnicí..
 • Prosadíme úplný zákaz provozování herních automatů a videoloterijních terminálů na území města.
 • Podpoříme rodiny s dětmi – bezbariérovost nejen pro kočárky, family pointy, služby pro rodiny, matku a dítě, hřiště.

GARANTI: Michaela Petrová, Jan Mácha

 

Bývalá kasárna – nová čtvrť Dvorce

Co?

Nová čtvrť Dvorce má jasně zakotvenou podobu v územní studii, která vzešla z urbanistické soutěže. Je zpracovaná ekonomická strategie a finanční rámec celého projektu. Chceme pokračovat výběrem investorů a projektovou přípravou tak, aby se mohla rozběhnout první etapa výstavby v roce 2024. Nová čtvrť bude mixem bydlení různého typu, drobných obchodů a prostorů pro podnikání.

Jak?

 • Připravíme investiční akce, které podmiňují zahájení výstavby – především rekonstrukci ulice Kyjevská a související infrastruktury.
 • Nové zelené plochy a modrozelenou infrastrukturu chceme stavět prioritně a využít pro to i dotační prostředky. Zvýšíme tak atraktivitu budoucího bydlení.
 • Vybereme klíčové investory a partnery, kteří zafinancují výstavbu a poté byty nabídnou k prodeji či pronájmu.
 • Nabídne až 100 bytů různých velikostí a atraktivní prostory v přízemí. 

GARANTI: Iveta Čierna

 

Sídliště Nad Lužnicí – veřejný prostor

Co?

Sídliště Nad Lužnicí si jako největší táborské sídliště zaslouží náležitou pozornost. Je potřeba jeho prostředí modernizovat, udělat přívětivější a bezpečnější pro jeho obyvatele. Pojďme splatit dluh z minulosti, se kterým se dodnes musí tato městská část potýkat. Udělejme ze sídliště čtvrť, na kterou můžeme být hrdí.

Jak?

Bezpečnost

 • Zasadíme se o zřízení služebny městské policie.
 • Prověříme možnost zavést ve vytipovaných městských domech kamerový systém.
 • Posílíme hlídky městské policie.

 Doprava

 • Zajistíme vybudování nových parkovacích míst se zastoupením dobíjecích místo pro elektromobily.
 • Budeme hledat cesty k dokončení dopravního propojení Tesco – Kaufland.
 • Zajistíme vybudování bezpečného propojení Sídliště nad Lužnicí – Kopeček pro chodce a cyklisty.

 Městské byty a domy

 • Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu.
 • Posílíme kamerový systém ve veřejném prostoru.
 • Zajistíme využití vhodných střech pro vybudování zelených střech nebo osazení solárními panely.

Veřejný prostor

 • Budeme pokračovat a urychlíme průběh započaté rekonstrukce a humanizace veřejného prostoru SNL.
 • Zajistíme doplnění mobiliáře veřejných hřišť a laviček.
 • Opravíme a rozšíříme sportoviště v areálu Komora (např. skatepark, pumptrack, rekonstrukce běžeckého oválu a hřišť v jeho blízkosti, vybudování „náplavky“ s přístupem k vodě a veřejnými grilovacími spoty…).
 • Doplníme lavičky podél oblíbené bruslařské trasy Komora – Křižíkova elektrárna.
 • Budeme dále sázet stromy a rozšiřovat květinové trvalkové pásy a rozumně kosit trávu.

Budova bývalé 8. ZŠ ve Světlogorské ulici

 • Chceme opravit a rekonstruovat budovu a plně ji využít pro městské potřeby – kulturní a společenské centrum.
 • Nově upravený objekt hodláme využít pro spolky (Cheiron, důchodci, zájmové kroužky…)
 • Společně s budovou upravíme také její okolí a oživíme prostor bývalých tribun.

GARANTI:  Michal Krejči, Karel Novák, Jakub Smrčka