Iveta Čierna

31 let
architektka

Kdo jsem?

Už od dob studia na vysoké škole se věnuji urbanismu, rozvoji měst a územnímu plánování. Šest let jsem pracovala na odboru rozvoje táborského městského úřadu, nyní jsem na mateřské dovolené. Je mi blízké zaměření na zeleň a udržitelný způsob fungování sídel, které má dlouhodobě smysl.

Proč a jak podporuji JiNAK!?

Líbí se mi, že JiNAK! se nebojí konkrétních úvah v odborných tématech. Ráda diskutuji s lidmi, kteří věci rozumí. Myslím, že v Táboře otázky koncepční samosprávy města potřebuji zaznít silnějším hlasem.

Co chci pro Tábor udělat?

Otevírat a diskutovat konkrétní témata rozvoje města srozumitelně a jednoduše pro všechny táboráky. Mluvit o potřebnosti dlouhodobých koncepcí ale i jednoduchých změn v běžném provozu města. Dávat prostor promyšlené architektuře a nebát se transparentně řešit připravované městské projekty.