Zákaz vjezdu kamiónů do města

Roku 2016 neexistovala téměř žádná možnost regulovat těžkou nákladní dopravu. Začátkem roku 2016 vešla v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která umožnila obcím uplatnit zákaz vjezdu pro kamiony nad 12 t do oblastí, pro které existuje adekvátní objízdná trasa, která může být i zpoplatněná. My jsme začali ještě v době, než tato novela vešla v platnost, takové omezení pro kamiony chystat, abychom mohli co nejrychleji zareagovat. V současné době tak platí v Táboře zákaz vjezdu tranzitních kamiónů nad 12 t do severní části města. Zamezili jsme tím možnost, aby se řidiči kamiónů vyhýbali placení mýtného tím, že budou jezdit přes vnitřní obytné zóny.