Věznice na Všechově

Pozemky na letišti Všechov nejsou v majetku města. Patří státu, konkrétně nyní jsou v majetku Vězeňské služby ČR. Část pozemků se nachází na katastru města Tábora a v územním plánu je tento prostor veden jako dopravní infrastruktura. Pokud by chtěla vězeňská služba opravdu začít stavět, musela by město Tábor požádat o změnu územního plánu, kterou schvaluje zastupitelstvo. Pořízení změny trvá několik měsíců až let.

Naši zastupitelé za JiNAK! pro změnu územního plánu ruku nezvednou, a to nikoli snad snad kvůli některým argumentům, kterými strašili autoři nedávné petice, které mají spíše vyděsit lidi, ale z několika důvodů, zejména ekologických a psychologických. Byla by tu další obrovská budova v krásné krajině, další zastavěná plocha, další doprava, emise a pravděpodobně i další světelný smog apod. Pokud už chce stát někde stavět věznici, pak na vhodnějším místě a s lepší infrastrukturou.

Naše místostarostka Michaela Petrová se zúčastnila jednání s Vězeňskou službou a zástupci okolních obcí, kde byl zástupcům Vězeňské služby vysloven ze strany města Tábor nesouhlas s výstavbou. Na zastupitelstvu města naši zastupitelé hlasovali proti případné změně územního plánu, který by výstavbu věznice povolil.