Srážecí stanice pro fosfor v povodí Jordánu

Jak už jsme psali v kapitole Jordán (Životní prostředí), pro čistotu vody v Jordánu je potřebné vybudování srážecí stanice pro fosfor. Měli jsme vytipovanou vhodnou lokalitu v katastru obce Radimovice u Tábora. Bohužel zastupitelé obce Radimovice u Tábora nechtěli pochopit potřebnost tohoto záměru a nebyli ochotni prodat pozemky za cenu obvyklou a snažili se na tomto, byť prospěšném projektu za každou cenu vydělat. Bohužel jsme tak nezískali potřebné pozemky, tudíž ani 80 % dotaci na výstavbu srážecí stanice fosforu, která by významně zlepšila kvalitu vody v Jordánu. Nevzdáváme se, budeme výstavbu prosazovat i nadále.