Rekonstrukce silnic a chodníků

Snažíme se systematicky rekonstruovat ulice ve vlastnictví města a chodníky tak, aby sjízdnost a schůdnost byla co nejméně komplikovaná. Mezi nejrozsáhlejší rekonstrukce patří chodníky na Horkách, v Kvapilově ulici nebo třeba právě probíhající rekonstrukce Míkovy ulice v Měšicích před školou atd.