Pravidla pro vícepráce

Při většině investičních akcí města se vyskytnou nějaké vícepráce, které byly v minulosti nejdříve provedeny, a pak následně byla rada požádána o navýšení finančních prostředků. To bylo velmi nesystémové a zavádějící, proto jsme připravili pravidla pro schvalování víceprací. Nyní jsme nejdříve seznámeni s potřebou víceprací a až následně, podle toho, nakolik jsou shledány opodstatněné, se schvaluje navýšení prostředků.