Politici nemají co skrývat

Ze zákona o obcích je povinné zveřejňovat na webu města podklady pro jednání zastupitelstva a hlasování jednotlivých politiků. Není však tomu tak u rady města. My jsme prosadili, že na webu města jsou zveřejňovány i podklady a hlasování z rady města. Nemáme co skrývat a za svá rozhodnutí se nestydíme.