Městské lesy

Město Tábor má rozsáhlé pozemky lesů v majetku a spravuje je společnost Správa lesů města Tábor s.r.o. (SLMT), která je 100 % vlastněná městem Tábor. Nechali jsme zpracovat ekonomický a lesnický audit našich lesů, z něhož vyplynulo, že po ekonomické stránce není všechno v pořádku. I přes velké politické nepokoje jsme po sedmi letech funkčního období prosadili výběrové řízení na jednatele společnosti. Nyní se snažíme ekonomiku našich lesů zlepšit, ovšem za podmínky udržitelnosti našich lesů. Situaci značně komplikuje kůrovcová kalamita, ale ta postihla celé území ČR, ale zároveň posiluje současná cena dřeva.