Kácení pod dozorem

Městská zeleň je neodmyslitelnou součástí veřejného prostoru. V minulosti se ale stávalo, že byly vydávany souhlasy s kácením stromů, aniž by o tom vedení města vůbec vědělo. My jsme prosadili, že město vstupuje do schvalovacích řízení a nastavili jsme pravidlo, že ke kácení stromů se nejdříve vyjádří komise životního prostředí, zhodnotí, zda je kácení skutečně nutné a následně je stanovisko komise předloženo radě města ke schválení. Zamezili jsme tak nekontrolovatelnému kácení na požádání kohokoliv.