Jordán

Nebyli jsme příznivci bagrování sedimentu ze dna Jordánu, protože opatření za půl miliardy nemohlo naplnit očekávání ve zlepšení kvality vody, což se každým rokem v letním období potvrzuje. Tzv. zelenou vodu způsobují řasy a sinice, jejichž potravou je především fosfor. Odtěžení sedimentu nemohlo na dlouho pomoci, protože většina fosforu se dostává do Jordánu z přitékající vody, jelikož okolní obce nemají nebo nepoužívají čističky s tzv. terciálním čištěním na fosfor. Do Jordánu se dostává vlivem eroze půda z jeho povodí, která je hnojena hnojivy s obsahem fosforu.

Jordán a jeho povodí je obrovský a složitý biologicko chemický komplex, u nějž je třeba, aby se jím zabývali odborníci. Zřídili jsme proto odbornou skupinu pro Jordán, která je složená především z vědců v oblasti hydrobiologie a lidí, kteří Jordánu rozumí. Financujeme monitoring vody v Jordánu a snažíme se prosazovat návrhy jako je vybudování srážecí stanice pro fosfor, zachování optimální rybí osádky atd.