Investiční akce podrobně na webu města

Město nechalo udělat nové přehlednější stránky města. Prosadili jsme, aby investiční akce byly zveřejnovány v samostatné rubrice. Občané tak mají možnost vidět záměry města a vyjadřovat se předem k chystaným výstavbám či rekonstrukcím.