Financování sportu

Velmi často je naší místostarostce vytýkáno, že dostatečně nepodporuje sport. Opak je pravdou. Za našeho působení se navýšilo financování sportu a započaly se rekonstrukce sportovních zařízení sloužících veřejnosti a jiným sportům než jen výkonostním. Tedy především pro ty sportovní oddíly, které se zabývají trénováním dětí a mládeže – plavecký stadion, hala Mír, hala Kvapilova ul., kuželna atd. Dále dle potřeb předkládáme žádosti sportovců, kteří nemají možnost žádat z dotačních fondů a prosazujeme jejich mimořádné financování, pokud to opravdu potřebují.