Environmentální fond

Pro různé činnosti existují dotační fondy, ze kterých mohou jednotlivé skupiny čerpat finance – sport, aktivity pro mládež, kultura, sociální organizace atd. Doposud ale neexistoval fond, ze kterého by se daly čerpat finance pro ekologické aktivity, či aktivity v oblasti ochrany zvířat. My jsme sestavili pravidla pro čerpání financí z environmentálního fondu a tento dotační fond jsme i prosadili a zavedli do praxe.