Dokončení stavební propojky Chýnovská Vožická

Tato přeložka byla plánovaná několik skoro desetiletí. Byť byla provázena hlasitými nesouhlasy, ale naopak mnohačetnými souhlasy, organizovali jsme besedy, mluvili, vyjednávali na Krajském úřadě a nakonec se přeložka buduje. Uleví se tak městké části ,, Na mýtě“. Stejně tak se zasazujeme o vybudování další části této přeložky I/19.