Další rekonstrukce a výstavba sportovních zařízení

Některá sportovní zařízení byla v téměř havarijním stavu, protože to nebyly priority předchozích vedení města. My jsme prosadili zásadní rekonstrukci haly v Kvapilově ulici a dalších menších sportovních zařízení, např. kuželna na Viktorce, oprava fotbalových hřišť v majetku města atd. Dále jsme aktivně podporovali výstavbu tělocvičny pro bojové sporty v Leskovické ulici.