Bezbariérovost města

Naše město není zcela vyřešené po stránce bezbariérovosti. Nechali jsme zpracovat studii, která řeší problémová místa a radí nám, jakým způsobem se s tím vypořádat. Řídíme se touto studií a postupně se snažíme bariéry odstraňovat. Nejde jen o postižené nebo starší občany, kteří mají omezení v pohybu, ale třeba také o rodiče s kočárky apod. V současné době se staví výtah na radnici, aby všechny potřebné odbory byly přístupné i těm, kteří nemohou po schodech do vyšších pater.