Zklidnění automobilové dopravy

Co?

Ulice v obytných zónách jsou stále zahlceny automobily. Sice se nám podařilo prosadit zákaz vjezdu tranzitní kamionové dopravy do severní části města, ale v jiných částech je doprava stále neúnosná. Většina dopravních opatření bohužel není v gesci samosprávy, tedy vedení města, ale musí je schválit nadřízené orgány v dopravě, jako je Silniční správní úřad, Jihočeský úřad, Ředitelství silnic a dálnic a hlavně Dopravní inspektorát policie ČR. Přesto jsou některé další úpravy možné a prosaditelné. 

Jak?
 

  • Budeme prosazovat vybudování druhé části obchvatu Vožická – I/19.
  • Budeme prosazovat vybudování spojky mezi Kauflandem a Tescem.
  • Budeme vyjednávat s Ředitelstvím silnic a dálnic o realizaci projektu obchvatu Všechova a Zárybničné Lhoty.
  • Přesuneme maximum osobní i nákladní automobilové dopravy na obchvaty a D3.
  • Chceme udržet výjimku v zákoně pro nezpoplatnění D3 v úseku mezi Čekanicemi a Měšicemi, který slouží zároveň jako městský obchvat.
  • Budeme dále zatraktivňovat MHD – snížení ceny, jízdné pro děti do patnácti let zdarma, rozšíření MHD tak, aby byla pohodlná a dokázala konkurovat osobní automobilové dopravě.
  • Chceme rekonstruovat ulice v intravilánu města a zajistit vhodná bezpečnostní dopravní opatření (Třebízského, Ústecká, Za Hřištěm, K Jordánu atd.).
  • Chceme omezit vjezd osobních automobilů do vybraných lokalit (Staré Město atd.).
  • Obnovíme práce na přípravě nízkoemisní zóny.

GARANTI: Michaela Petrová, Miloš Tuháček