Výběr zpracovatelů na základě kvality

Co?

Zpracovatelé studií, projektů a plánů nebudou vybíráni pouze na základě ceny, ale i na základě jiných kritérií kvality, předchozích referencí či zkušeností. U významných staveb by měla být kritériem i cena budoucí stavby a náklady jejího provozu. Pro výběr projektantů strategického plánu, územního plánu, urbanistických studií, veřejných prostranství i budov a výtvarných intervencí bude využita soutěž s předkládáním návrhů, které posuzuje převážně odborná a nezávislá porota.

Jak?

  • Zaktualizujeme metodiku pro zadávání veřejných zakázek.
  • Podpoříme spolupráci nové Kanceláře architekta města s ostatními odbory, které mají ve správě městské budovy a veřejný prostor.

GARANTI: Iveta Čierna