Trafačka, Křižíkova elektrárna, Pintovka a další městské prostory

Co?

Městu chybí dobře využitelné kulturní prostory. Chybí moderní sál pro realizaci koncertů a současného divadla, chybí moderní galerie, chybí městské dílny, chybí prostory pro zkoušení ať už divadla, či tance.

Jak?

  • Chceme efektivně využít budovu bývalé Trafostanice u Jordánu, Křižíkovy elektrárny u Lužnice a dalších nevyužívaných prostor. Po kvalitní rekonstrukci Trafačky může vzniknout jak multifunkční sál, tak současná galerie a zázemí pro táborské kulturní spolky a iniciativy. Stejně zajímavé může být využití budovy bývalé Křižíkovy elektrárny, kde by mohla vzniknout interaktivní výstava na téma výroby elektřiny a 1. elektrifikace tratí propojená právě s osobností Františka Křižíka. Možné je ale i využití ke kulturním účelům.
  • Zcela opomíjenou lokalitou je areál Pintovky. Nasnadě je využití přírodního amfiteátru jako prostoru pro letní venkovní akce – koncerty, festivaly, divadla, letní kina. Chceme diskutovat využití Pintovky s občany především nejbližších městských částí – Horky, Čelkovice, Větrovy.
  • Bude nutné vypracovat vizi využití všech zmiňovaných objektů, která zohlední potřeby místních i potřeby rozvoje cestovního ruchu.
  • Ve všech případech by město mělo zrealizovat jak architektonickou studii, tak usilovat o architektonickou soutěž.
  • Samozřejmostí je diskuse s občany nad využitím všech těchto prostor.

Garant: Vít Markvart, Lenka Greň