Táborská setkání jinak

Co?

Změna dramaturgické koncepce, lepší financování, propojení s táborskou kulturní scénou. Částečně se o takovou koncepci zasadila (spíše bohužel) covidová situace. Posílení jedinečnosti historického charakteru festivalu.

Jak?

  • Obnovíme profil akce jako skutečně historického festivalu.
  • Dáme festivalu ve spolupráci s divadelníky a historiky jasnou dramaturgickou koncepci otevřenou inovacím tak, aby nenabízel stále se opakující program.
  • Využijeme finanční prostředky uvolněné městem na Táborská setkání efektivněji: budeme zvát skutečně kvalitní umělce (na slavnosti patří i stará hudba, sbory, folklor) a budeme více spolupracovat s táborskými spolky a kulturními iniciativami.

GARANTI: Jakub Smrčka, Kateřina Nimrichtrová