Táborská setkání jinak

Co?

Změna dramaturgické koncepce, lepší financování, propojení s táborskou kulturní scénou.

Jak?

  • Obnovíme profil akce jako skutečně historického festivalu.
  • Dáme mu ve spolupráci s divadelníky a historiky jasnou dramaturgickou koncepci tak, aby nenabízel zvětralý, stále se opakující program.
  • Využijeme finanční prostředky uvolněné městem na Táborská setkání efektivněji: budeme zvát skutečně kvalitní umělce (na slavnosti patří i stará hudba, sbory, folklor), dostupné širokým společenským vrstvám a budeme lépe spolupracovat s táborskými spolky a kulturními iniciativami.

Garant: Jakub Smrčka