Stezky propojující město s krajinou a příměstskými částmi

Co?

Zlepšíme podmínky pro cyklisty a pěší dokončením uceleného systému cyklopěších stezek vedoucích podél komunikací ven z města do přilehlých částí. Uvnitř města se budeme snažit rozšířit vyhrazené nebo ochranné cyklopruhy pro snazší cestování po městě.

Jak?

  • Zajistíme projektovou přípravu a výkup pozemků pro konkrétní stezky.
  • Umístíme stojany na kola před nákupními centry, veřejnými institucemi, restauracemi a dalšími podniky.
  • Zajistíme koncepční budování a rekonstrukci chodníků.

GARANTI: Michaela Petrová, Iveta Čierna