Sídliště Nad Lužnicí – veřejný prostor

Co?

Chceme pokračovat v připravované revitalizaci veřejných prostorů na sídlišti. Zahájíme diskuzi o využití a spravování veřejného prostoru sídliště s ohledem na ekonomiku. Kolik nás stojí údržba veřejné zeleně v porovnání s klasickou zástavbou a můžeme některé plochy pronajmout konkrétním panelovým domům k užívání? S veřejným prostorem souvisí i koncepce parkování pro celé sídliště. Ta je vzhledem k vysoké hustotě obyvatel a rostoucímu počtu automobilů nezbytná. Je třeba využít aktuální znalosti o sídlištích a uvažovat o udržitelnosti příjemného bydlení se souvisejícími službami v dlouhodobém horizontu. Cílem je dostupné bydlení, funkční různorodost a pestrost.

Jak?

  • Chceme dokončit úpravy klíčových veřejných prostranství, prověřit náklady na správu veřejného prostoru.
  • Zahájíme realizaci dalších parkovacích ploch.
  • Zřídíme samostatné provozovny městské policie na sídlišti Nad Lužnicí.

Garant: Matouš Loskot, Iveta Čierna