Posílení městské hromadné dopravy

Co?

Hustá síť MHD s přímou návazností na regionální vlakovou dopravu je nezbytná pro úspěšné fungování aglomerace. Abychom zatraktivnili jiné formy dopravy, je třeba otevřít diskuzi o posílení linek příměstské vlakové dopravy doplněním zastávek (např. Horky, Čekanice, Měšice, sídliště Nad Lužnicí). V oblasti obchodní zóny ve směru na sídliště Nad Lužnicí lze prověřit zřízení nové zastávky MHD včetně propojení pro pěší a cyklisty. Pro občany je důležitá četnost spojů především v dopravní špičce a dobrá návaznost na přestupy na vlak a autobus. Neméně důležitá je cena MHD. Podařilo se nám prosadit jízdné pro děti do dvanácti let zdarma a snížení ceny předplatných časových kuponů. V dalším období chceme jízdné zdarma pro děti do patnácti let a další zlevnění jízdného MHD i pro dospělé.

Jak?

  • Chceme prověřit reálné možnosti umístění nových zastávek a aktualizovat koncepci rozvoje MHD.
  • Chceme další zvyšování dostupnosti MHD a trvalé prověřování potřeb a možností rozšíření obslužnosti, včetně rozvoje integrovaného systému v aglomeraci.
  • Chceme pravidelně ověřovat návaznosti spojů na příjezdy a odjezdy vlaků.
  • Chceme zachovat vnitroměstské linky.
  • Chceme prosadit jízdné zdarma pro děti do 15 let.
  • Chceme prosadit další snížení ceny MHD.
  • Budeme pokračovat v trendu kvalitních autobusů – nízkopodlažních a klimatizovaných.
  • Na frekventovaných zastávkách chceme vybudovat tzv. chytré zastávky s viditelným informačním systémem o odjezdech a příjezdech MHD.
  • Chceme zavést snadný způsob placení jízdného platební kartou.

Garant: Karolína Koubová, Michaela Petrová