Péče o znevýhodněné

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

  • Podpoříme budování bezbariérových tras a zajištění bezbariérovosti městských pracovišť a institucí.
  • Budeme podporovat děti z nízkopříjmových rodin – obědy zdarma, případně další úlevy v rámci možností města.
  • Dlouhodobě podporujeme organizace zabývající se protidrogovou strategií a gamblerstvím.
  • Prosadíme úplný zákaz heren na území města.
  • Navýšíme počet terénních pracovníků pro práci s lidmi bez přístřeší.
  • Budeme podporovat organizace zabývající se začleňováním cizinců a menšin.

GARANTI: Jan Mácha, Michaela Petrová