Městský architekt

Co?

Posílení role městského architekta v tématech rozvoje města. Jeho úkolem je prioritně komunikace se všemi zúčastněnými a aktivní koordinace městských investic a zásahů ve veřejném prostoru. Je garantem koncepčního směřování města nezávisle na složení aktuální politické reprezentace a expertním poradcem při přípravě významných záměrů ve městě. U významných staveb otevírá diskuzi o vypsání architektonické soutěže či výběru projektanta na základě kvality návrhu. Chápe město nejen jako správce historického dědictví, ale iniciuje také vznik nových vrstev současné architektury.

Jak?

  • Přehodnotíme činnosti a role městského architekta.
  • Chceme jeho větší zapojení do koncepčních a přípravných procesů.
  • Prosazujeme aktivní roli městského architekta.

Garant: Vít Markvart, Iveta Čierna