Městský architekt

Co?

Posílení role městského architekta v tématech rozvoje města. Podporujeme vznik Kanceláře architekta města (KAM) – jejím úkolem bude prioritně komunikace se všemi aktéry a aktivní koordinace městských investic a zásahů ve veřejném prostoru. Bude garantem koncepčního směřování města nezávisle na složení aktuální politické reprezentace a expertním poradcem při přípravě významných záměrů ve městě. Chceme, aby chápal město nejen jako správce historického dědictví, ale inicioval také vznik nových vrstev současné architektury.

Jak?

  • Podpoříme personální obsazení nové Kanceláře architekta města, aby mohla naplnit veškerá očekávání týkající se městského prostoru i procesů v rámci úřadu.
  • Posílíme diskuzi na témata architektury a veřejného prostoru napříč odbory a městskými organizacemi. 

GARANTI: Iveta Čierna