Město přátelské vůči chodcům

Co?

Aby občasné rádi využívali i jiné formy dopravy než auto, je zásadní zvýšit komfort pro pěší ve všech částech města. Pěší trasy a chodníky musí být bezpečné a pohodlné a okolí musí být pro chůzi zajímavé.

Jak?

  • Budeme zvyšovat počet přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
  • Zlepšíme proporcionalitu mezi dobou pro přecházení a stání (dnes přecházení 5 s výjimečně 15 s oproti 60 s a více stání).
  • Při pronájmu podnikatelských prostor v majetku města budeme upřednostňovat obchody pro místní občany tak, abychom zachovali základní služby v obytných čtvrtích.

Garant: Karolína Koubová