Kvalitnější ovzduší

Co?

Tábor se v posledních letech zařadil k městům se zhoršenou kvalitou ovzduší. Chceme všemi dostupnými prostředky kvalitu ovzduší zlepšit.

Jak?

  • Budeme pokračovat v přesouvání tranzitní dopravy mimo město.
  • Podpoříme ekologické vytápění proti topení tuhými palivy.
  • Zpracujeme novou energetickou koncepci města v souvislosti s chystanou legislativní změnou a nutnými energetickými úsporami.
  • Budeme usilovat o mnohem více zeleně v ulicích. Velké betonové budovy mohou být porostlé popínavými rostlinami, velké betonové plochy osázené zelení. Včetně náměstí TGM.
  • Budeme intenzivně jednat s provozovateli drůbežích chovů o možnostech zmírnění zápachu.
  • Prověříme možnost zavedení nízkoemisní zóny ve vhodných částech města.

GARANTI: Michaela Petrová, Miloš Tuháček