Kvalitnější ovzduší

Co?

Tábor se v posledních letech zařadil k městům se zhoršenou kvalitou ovzduší. Chceme všemi dostupnými prostředky kvalitu ovzduší zlepšit.

Jak?

  • Budeme pokračovat v přesouvání dopravy mimo město.
  • Podpoříme ekologické vytápění proti topení tuhými palivy.
  • Budeme usilovat o mnohem více zeleně v ulicích.
  • Budeme intenzivně jednat s provozovateli drůbežích chovů o možnostech zmírnění zápachu.

Garant: Michaela Petrová