Kulturní strategie

Co?

Budeme prosazovat a naplňovat nově vzniklou strategii kultury a cestovního ruchu. Během funkčního období JiNAK! na táborské radnici se podařilo prosadit zpracování kulturní strategie města Tábor. Jelikož jsme tuto strategii sami iniciovali, budeme v dalším období pokračovat v jejím prosazování.

Jak?

  • Budeme se pravidelně scházet s táborskými kulturními aktéry.
  • Navážeme na společný dialog a pokusíme se provést co nejvíce navrhovaných opatření v krátkodobém horizontu a pečlivě připravit i dlouhodobější a náročnější změny.
  • Zaktualizujeme strategii města v oblasti kultury a cestovního ruchu a zajistíme její promítnutí do konkrétní kulturní politiky města.
  • Nově zahrneme do strategie kultury a cestovního ruchu koncepci rekonstrukcí budov Křižíkovy trafostanice, elektrárny, bývalé ZŠ Světlogorská, městské knihovny (resp. novou budovu knihovny a využití stávajícího objektu), areál Pintovka aj.
  • Podpoříme koordinační funkce městského odboru kultury a cestovního ruchu tak, aby představoval zastřešující pružný úřad, který pečuje o komunikaci, spolupráci města a všech kulturních aktérů jakož i o koordinaci kulturních aktivit a pokračuje v tvorbě kooperativního, nikoliv konkurenčního prostředí.

GARANTI: Tereza Horváthová, Jakub Smrčka