Bývalá kasárna – nová čtvrť Dvorce

Co?

Nová čtvrť Dvorce má jasně zakotvenou podobu v územní studii, která vzešla z urbanistické soutěže. Je zpracovaná ekonomická strategie a finanční rámec celého projektu. Chceme pokračovat výběrem investorů a projektovou přípravou tak, aby se mohla rozběhnout první etapa výstavby v roce 2024. Nová čtvrť bude mixem bydlení různého typu, drobných obchodů a prostorů pro podnikání.

Jak?

  • Připravíme investiční akce, které podmiňují zahájení výstavby – především rekonstrukci ulice Kyjevská a související infrastruktury.
  • Nové zelené plochy a modrozelenou infrastrukturu chceme stavět prioritně a využít pro to i dotační prostředky. Zvýšíme tak atraktivitu budoucího bydlení.
  • Vybereme klíčové investory a partnery, kteří zafinancují výstavbu a poté byty nabídnou k prodeji či pronájmu.
  • Nabídne až 100 bytů různých velikostí a atraktivní prostory v přízemí. 

GARANTI: Iveta Čierna