Solidárně! Udržitelně! Otevřeně! Kulturně!

Aktuálně

10 bodů z plánu pro Tábor Jinak!

1.
Po volbách se plánuje zvýšení ceny jízdného
v MHD. Budeme zásadně proti! Jízdné zdarma
pro děti do dvanácti let považujeme za nutnost
a budeme prosazovat i jízdné zdarma pro děti
do patnácti let. Není potřeba zdražovat, ale
zjednodušit systém tarifů a plateb  a zlepšit
pokrytí a efektivitu spojů

2,
Cena vodného a stočného v Táboře patří
k nejdražším v republice. Dluh z roku 2011
ještě nebyl splacen a už se chystá nová investice
v hodnotě sta milionů. Voda je základní
surovinou. Nechceme, aby kvůli zadlužení
vodárenské společnosti byla ještě dražší!

3,
Bydlení je základ. Budeme prosazovat výstavbu
nových nájemních bytů, podporovat dostupné
bydlení včetně startovacích i sociálních bytů, ale
také funkční model družstevního bydlení. To vše
s důrazem na urbanistickou vyváženost města.
Prostory na to máme.

4,
Náklady města na likvidaci odpadů se zvyšují.
Není ale možné přesunout další finanční zátěž
na lidi! Nepodpoříme skokové zvýšení poplatků
za odpad, ale budeme se snažit o restrukturalizaci
odpadového hospodářství, která uleví
peněženkám i životnímu prostředí.

5,
Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře je
schopná postarat se o ty nejzranitelnější. Proto chceme
navýšit objem financí na sociální služby poskytované
v Táboře tak, aby byly všem potřebným dobře dostupné
a mohlo docházet k jejich zkvalitňování a dalšímu rozvoji.

6,
V letním období jsou města jako žhavá koule. Přitom stačí
málo, třeba kolem velkých budov vysadit popínavé rostliny
a velké betonové plochy ozelenit. Včetně náměstí TGM před
zemědělskou školou. I moruše tam zpátky patří.

7,
Na sídlištích a v příměstských částech žije více než polovina
lidí. Chceme jim zajistit bezpečnost, a to posílením hlídek
městské policie či zřízením samostatné služebny, dostatek
míst pro parkování, ale také kulturní i sportovní vyžití.
Důstojný a plnohodnotný společenský život není jenom
doménou centra města!

8,
Někteří lidé volí cestování MHD, někdo pěšky, někdo
na kole a jiní osobním automobilem. Je důležité, abychom
udělali Tábor prostupným pro všechny! Nikoliv však pro
nákladní tranzitní dopravu, ta do města nepatří.

9,
Lidé musí vědět o všem, co se ve městě děje nebo dít bude.
A to ještě před schválením. Debaty a názor veřejnosti jsou
pro nás důležité.

10,
Všechna opatření, která navrhujeme, něco stojí. Najdeme
úspory v provozu městského úřadu. Budeme požadovat
audit, který jasně řekne, kde můžeme ušetřit. Úspory
lze hledat například sloučením některých městských
společností.

Kdo jsme

Jsme sdružení členů Strany zelených a nezávislých kandidátů, kteří spojili své síly a schopnosti pro komunální volby 2022

 

Město jako harmonický celek

Tak jako medicína většinou léčí zvlášť nemocnou nohu, srdce, plíce, žaludek nebo duši i v pohledu na město a řešení způsobu života v něm se často uplatňuje model oddělených oblastí – zvlášť se vnímá kultura, sport, doprava, rozvoj, sociální oblast apod. Celek pak nemusí být harmonický.

My se k městu snažíme přistupovat JiNAK! Uceleně, v souvislostech, skrze člověka, skupiny lidí, místa, kde se lidé scházejí, kde žijí. Tábor je náš domov! Žijeme v něm, záleží nám na něm, a proto usilujeme o město sociální a prosociální, budované na podpoře rozvoje mezilidských vztahů a zdravého životního prostředí. To je naše vize a hlavní priorita.

Máme ucelený Plán pro Tábor. A především máme tým, který ho dokáže realizovat!

Plán pro Tábor
Naše zásady

Neuhýbáme, držíme slovo

Bez obálek, transparentně

Jsme pestří

  • Nebudeme lavírovat podle momentální politické či ekonomické výhodnosti. Jsme schopni kompromisu, ale ne na úkor táborských lidí a rozpočtu. Kandidují za nás lidé, kteří v politice, ve veřejném životě či ve svých profesích prokázali, že drží slovo a nebojí se obhajovat svůj postoj.
  • V rozhodování města nesmí zůstat nic utajeno. O všech podstatných dokumentech byste se měli dozvědět na internetu, na úřadu, v novinách. Bez toho stále bude existovat podezření z korupce a střetu zájmů.
  • Máme mezi sebou odborníky z mnoha profesí. Naši kandidáti jsou aktivními občany, mnozí se zapojují do činnosti neziskových organizací. Jsme zvyklí spolupracovat a jako základní princip chceme spolupráci prosadit i do všech činností města.
Naši kandidáti