Tábor je náš domov!

Prohlášení k aktuální situaci

Hnutí JiNAK! a ukončení koaliční spolupráce

V rámci táborské koalice (Tábor 2020, Piráti, ČSSD a JiNAK!) proběhlo v uplynulých týdnech interní jednání a smírčí řízení, v němž se nepodařilo nalézt shodu. Někteří koaliční partneři vyzvali tehdejší místostarostku Michaelu Petrovou k rezignaci z důvodu její autonehody, při níž nedošlo ke škodám na zdraví osob, ale M. Petrová z důvodu akutní stresové reakce nespolupracovala s policií. Hnutí JiNAK! nevnímalo tento přestupek jako samozřejmý důvod k rezignaci. M. Petrová předložila v zastupitelstvu města návrh na hlasování o svém odvolání nebo potvrzení ve funkci místostarostky a byla poté zastupitelstvem včetně některých hlasů koalice odvolána. Následně, ve shodě s předchozím prohlášením, rezignoval na funkci v radě města její kolega Jakub Smrčka.

Hnutí JiNAK! vnímá odvolání Michaely Petrové jako faktické ukončení koaliční spolupráce ze strany koaličních partnerů, zejména vůdčího hnutí Tábor 2020, a vyjádřilo připravenost přijmout výsledky hlasování a odejít do konstruktivní opozice. Bývalí koaliční partneři nabídli jednání o možnosti zachování stávající koalice, k čemuž hnutí JiNAK! předložilo tři návrhy dle svých dlouhodobých programových priorit. Při jejich akceptování a zapravení do nové koaliční smlouvy by JiNAK! setrvalo jako člen koalice s jedním radním i bez obsazení pozice ve vedení města. Tyto návrhy nebyly přijaty a konec táborské koalice se tak stává faktem.

Přesto však panuje výrazná shoda na řadě témat původní koaliční dohody a hnutí JiNAK! nyní jedná s někdejšími koaličními partnery o možnostech podpory menšinové koalice zbývajících tří subjektů.

Kdo jsme

Jsme sdružení členů Strany zelených a nezávislých kandidátů, kteří spojili své síly a schopnosti pro komunální volby 2018

Obyvatelům Tábora chceme zajistit:

Zdravé životní prostředí

Kvalitní bydlení

Komplexní sociálně-zdravotní péči a podporu

Snadný pohyb po městě a jeho okolí

Dostatek příležitostí k přirozenému setkávání a bohatému kulturnímu a sportovnímu životu

Pestré možnosti jak získávat a rozšiřovat své znalosti

Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání

Dobře fungující a přehledný úřad

Město jako harmonický celek

Tak jako medicína většinou léčí zvlášť nemocnou nohu, srdce, plíce, žaludek nebo duši i v pohledu na město a řešení způsobu života v něm se často uplatňuje model oddělených oblastí – zvlášť se vnímá kultura, sport, doprava, rozvoj, sociální oblast apod. Celek pak nemusí být harmonický.

My se k městu snažíme přistupovat JiNAK! Uceleně, v souvislostech, skrze člověka, skupiny lidí, místa, kde se lidé scházejí, kde žijí. Tábor je náš domov! Žijeme v něm, záleží nám na něm, a proto usilujeme o město sociální a prosociální, budované na podpoře rozvoje mezilidských vztahů a zdravého životního prostředí. To je naše vize a hlavní priorita.

Máme ucelený Plán pro Tábor. A především máme tým, který ho dokáže realizovat!

Plán pro Tábor
Naše zásady

Neuhýbáme, držíme slovo

Bez obálek, transparentně

Jsme pestří

  • Nebudeme lavírovat podle momentální politické či ekonomické výhodnosti. Jsme schopni kompromisu, ale ne na úkor táborských lidí a rozpočtu. Kandidují za nás lidé, kteří v politice, ve veřejném životě či ve svých profesích prokázali, že drží slovo a nebojí se obhajovat svůj postoj.
  • V rozhodování města nesmí zůstat nic utajeno. O všech podstatných dokumentech byste se měli dozvědět na internetu, na úřadu, v novinách. Bez toho stále bude existovat podezření z korupce a střetu zájmů.
  • Máme mezi sebou odborníky z mnoha profesí. Naši kandidáti jsou aktivními občany, mnozí se zapojují do činnosti neziskových organizací. Jsme zvyklí spolupracovat a jako základní princip chceme spolupráci prosadit i do všech činností města.
Naši lidé