Jordán

Nebyli jsme příznivci bagrování sedimentu ze dna Jordánu, protože opatření za půl miliardy nemohlo naplnit očekávání ve zlepšení kvality vody, což se každým rokem v letním období potvrzuje. Tzv. zelenou vodu způsobují řasy a sinice, jejichž potravou je především fosfor. Odtěžení sedimentu nemohlo na dlouho pomoci, protože většina fosforu se dostává do Jordánu z přitékající vody, jelikož okolní obce nemají nebo nepoužívají čističky s tzv. terciálním čištěním na fosfor. Do Jordánu se dostává vlivem eroze půda z jeho povodí, která je hnojena hnojivy s obsahem fosforu.

Jordán a jeho povodí je obrovský a složitý biologicko chemický komplex, u nějž je třeba, aby se jím zabývali odborníci. Zřídili jsme proto odbornou skupinu pro Jordán, která je složená především z vědců v oblasti hydrobiologie a lidí, kteří Jordánu rozumí. Financujeme monitoring vody v Jordánu a snažíme se prosazovat návrhy jako je vybudování srážecí stanice pro fosfor, zachování optimální rybí osádky atd.

Environmentální fond

Pro různé činnosti existují dotační fondy, ze kterých mohou jednotlivé skupiny čerpat finance – sport, aktivity pro mládež, kultura, sociální organizace atd. Doposud ale neexistoval fond, ze kterého by se daly čerpat finance pro ekologické aktivity, či aktivity v oblasti ochrany zvířat. My jsme sestavili pravidla pro čerpání financí z environmentálního fondu a tento dotační fond jsme i prosadili a zavedli do praxe.

Kácení pod dozorem

Městská zeleň je neodmyslitelnou součástí veřejného prostoru. V minulosti se ale stávalo, že byly vydávany souhlasy s kácením stromů, aniž by o tom vedení města vůbec vědělo. My jsme prosadili, že město vstupuje do schvalovacích řízení a nastavili jsme pravidlo, že ke kácení stromů se nejdříve vyjádří komise životního prostředí, zhodnotí, zda je kácení skutečně nutné a následně je stanovisko komise předloženo radě města ke schválení. Zamezili jsme tak nekontrolovatelnému kácení na požádání kohokoliv.

Útulek pro psy a kočky

V Táboře funguje útulek pro psy, ale budova a zázemí byla ve velmi nevyhovujícím stavu. Zároveň v Táboře byl velký problém i se zatoulanými kočkami. Proto jsme  prosadili rekonstrukci budovy útulku, hlavně zlepšení podmínek pro psy a zároveň vybudování útulku i pro kočky. V současné době je útulek zrekonstruovaný včetně nového výběhu a zázemím i pro kočky.