Zlevnění a zatraktivnění MHD

Prosazovali jsme zlevnění MHD, jako jeden z prostředků pro zklidnění dopravy v Táboře. Podařilo se nám prosadit jízdné zdarma pro děti do dvanácti let a zlevnění časových ročních kupónů o 5% a ostatních o 3%. Naše původní představa byla razantnější, nicméně toto je výsledek politického vyjednávání a také vyjednávání se zástupci měst Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Jednorázové jízdné lze také platit přes aplikaci SEJF nebo pomocí SMS nebo platební kartou.

Na Budějovické ulici jsme při rekonstrukci prosadili tzv. chytrou zastávku. Ty plánujeme i na dalších frekventovaných zastávkách.

Transparentní výběrové řízení na MHD

V táborské aglomeraci provozuje MHD firma Comett Plus s.r.o. Ke konci roku 2018 končí smlouva o provozování MHD a ze zákona jsme měli povinnost vypsat výběrové řízení na nového provozovatele MHD. Připravili jsme transparentní výběrové řízení a jako jedinému z mnoha měst, která v posledním roce výběrová řízení na MHD vyhlašovala, jsme zvládli tuto akci bez šetření Úřadu pro hospodářskou soutěž a bez komplikací. Tím jsme zajistili bezproblémový chod MHD pro další roky.

Zákaz vjezdu kamiónů do města

Roku 2016 neexistovala téměř žádná možnost regulovat těžkou nákladní dopravu. Začátkem roku 2016 vešla v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která umožnila obcím uplatnit zákaz vjezdu pro kamiony nad 12 t do oblastí, pro které existuje adekvátní objízdná trasa, která může být i zpoplatněná. My jsme začali ještě v době, než tato novela vešla v platnost, takové omezení pro kamiony chystat, abychom mohli co nejrychleji zareagovat. V současné době tak platí v Táboře zákaz vjezdu tranzitních kamiónů nad 12 t do severní části města. Zamezili jsme tím možnost, aby se řidiči kamiónů vyhýbali placení mýtného tím, že budou jezdit přes vnitřní obytné zóny.

D3 kolem Tábora bez zpoplatnění

Původní městský obchvat mezi Čekanicemi a Měšicemi měl být zpoplatněn v rámci zprovoznění D3. My jsme proti tomu zorganizovali rozsáhlou petici, která byla následně zaslána ministerstvu dopravy. Po našem nástupu na radnici jsme intenzivně vyjednávali s ministerstvem dopravy a úsek mezi Čekanicemi a Měšicemi zůstal pro osobní automobily nezpoplatněný, tudíž dál plní funkci městského obchvatu.

Prosazení projektu rekonstrukce Budějovické ulice

Budějovická ulice se rekonstruovala před více než čtyřiceti lety a její současná rekonstrukce se plánovala už téměř dvanáct let. Politici se nebyli schopni shodnout na nové moderní podobě této ulice. My jsme zorganizovali několik besed s občany a následně předložili návrh rekonstrukci, který je kompromisem mezi rezidenty, pěšími i automobilovou dopravou. Nyní je rekonstrukce Budějovické hotová, pod vozovkou jsou kompletně vyměněné všechny sítě, je zde více parkovacích míst a našlo se místo i pro zeleň a stromy, které do městského intravilánu bezesporu patří.

Dokončení stavební propojky Chýnovská Vožická

Tato přeložka byla plánovaná několik skoro desetiletí. Byť byla provázena hlasitými nesouhlasy, ale naopak mnohačetnými souhlasy, organizovali jsme besedy, mluvili, vyjednávali na Krajském úřadě a nakonec se přeložka buduje. Uleví se tak městké části ,, Na mýtě“. Stejně tak se zasazujeme o vybudování další části této přeložky I/19.

Rekonstrukce silnic a chodníků

Snažíme se systematicky rekonstruovat ulice ve vlastnictví města a chodníky tak, aby sjízdnost a schůdnost byla co nejméně komplikovaná. Mezi nejrozsáhlejší rekonstrukce patří chodníky na Horkách, v Kvapilově ulici nebo třeba právě probíhající rekonstrukce Míkovy ulice v Měšicích před školou atd.

Cyklistika

Podporujeme výstavbu nových cyklostezek a na území města Tábora se za našeho působení zvýšil počet kolostavů včetně bikeboxů na nádraží a u plaveckého stadiónu.

Dopravní značky

Aktivně vyjednáváme s ŘSD o efektivnějším rozmístění dopravních značek se směrováním na dálnici tak, aby byly pro řidiče, a to i pro ty, kteří místní prostředí neznají, srozumitelné. Nechali jsme zpracovat audit dopravního značení na Starém městě, aby dopravní značky nehyzdily historické centrum více, než je opravdu nutné.