Zlevnění MHD

Prosazovali jsme zlevnění MHD, jako jeden z prostředků pro zklidnění dopravy v Táboře. Podařilo se nám prosadit jízdné zdarma pro děti do dvanácti let a zlevnění časových ročních kupónů o 5% a ostatních o 3%. Naše původní představa byla razantnější, nicméně toto je výsledek politického vyjednávání a také vyjednávání se zástupci měst Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Jednorázové jízdné lze také nově platit přes aplikaci SEJF nebo pomocí SMS.

Zefektivnění MHD

Podařilo se nám prosadit navýšení spojů MHD do příměstských částí a např. ke Kloktskému klášteru nebo do středu Čelkovic. Při extrémních situacích, jako bylo uzavření Švehlova mostu, jsme zařídili navýšení počtu spojů do postižených oblastí a vyjednali s Krajským úřadem financování navýšení spojů, neboť rekonstrukce Švehlova mostu byla krajskou záležitostí.

Transparentní výběrové řízení na MHD

V táborské aglomeraci provozuje MHD firma Comett Plus s.r.o. Ke konci roku 2018 končí smlouva o provozování MHD a ze zákona jsme měli povinnost vypsat výběrové řízení na nového provozovatele MHD. Připravili jsme transparentní výběrové řízení a jako jedinému z mnoha měst, která v posledním roce výběrová řízení na MHD vyhlašovala, jsme zvládli tuto akci bez šetření Úřadu pro hospodářskou soutěž a bez komplikací. Tím jsme zajistili bezproblémový chod MHD pro další roky.

Zákaz vjezdu kamiónů do města

Roku 2016 neexistovala téměř žádná možnost regulovat těžkou nákladní dopravu. Začátkem roku 2016 vešla v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která umožnila obcím uplatnit zákaz vjezdu pro kamiony nad 12 t do oblastí, pro které existuje adekvátní objízdná trasa, která může být i zpoplatněná. My jsme začali ještě v době, než tato novela vešla v platnost, takové omezení pro kamiony chystat, abychom mohli co nejrychleji zareagovat. V současné době tak platí v Táboře zákaz vjezdu tranzitních kamiónů nad 12 t do severní části města. Zamezili jsme tím možnost, aby se řidiči kamiónů vyhýbali placení mýtného tím, že budou jezdit přes vnitřní obytné zóny.

D3 kolem Tábora bez zpoplatnění

Původní městský obchvat mezi Čekanicemi a Měšicemi měl být zpoplatněn v rámci zprovoznění D3. My jsme proti tomu zorganizovali rozsáhlou petici, která byla následně zaslána ministerstvu dopravy. Po našem nástupu na radnici jsme intenzivně vyjednávali s ministerstvem dopravy a úsek mezi Čekanicemi a Měšicemi zůstal pro osobní automobily nezpoplatněný, tudíž dál plní funkci městského obchvatu.

Prosazení projektu rekonstrukce Budějovické ulice

Budějovická ulice se rekonstruovala před více než čtyřiceti lety a její současná rekonstrukce se plánuje už téměř dvanáct let. Politici se nebyli schopni shodnout na nové moderní podobě této ulice. My jsme zorganizovali několik besed s občany a následně předložili návrh rekonstrukci, který je kompromisem mezi rezidenty, pěšími i automobilovou dopravou. Navyšujeme počet parkovacích míst a na Budějovické ulici bude přitom i zeleň a stromy. Tento návrh schválila velká většina zastupitelů a nyní se Budějovická ulice konečně rekonstruuje. Jaká bude budoucí podoba ulice, si můžete prohlédnout na webu města.

Dokončení stavební dokumentace propojky Chýnovská – Vožická

O potřebě městských obchvatů se ví mnoho let. Propojka mezi Chýnovskou a Vožickou ulicí je investicí Jihočeského kraje, ale protože nám na této stavbě, která uleví od dopravy části Tábora, záleží, dokončilo město projektování a veškerou stavební dokumentaci tak, aby kraj mohl začít co nejdříve s jejím budováním.

Další městské obchvaty

Kromě propojky Chýnovská – Vožická je potřeba pracovat i na dalším navazujícím obchvatu, jímž je Vožická – I/19. Stejně tak jako v případě propojky Chýnovská – Vožická, tak i v tomto případě město vykupuje pozemky a zpracovává projektovou dokumentaci, aby kraj dostal vše potřebné pro výstavbu a stavba se nezdržovala.

Obchvat Tesco – Slapy je opět krajskou investicí a město za naší účasti se snaží s krajem intenzivně vyjednávat o co nejrychlejším dopracování stavební dokumentace, aby realizace stavby byla v dohledném termínu.

Rekonstrukce silnic a chodníků

Snažíme se systematicky rekonstruovat ulice ve vlastnictví města a chodníky tak, aby sjízdnost a schůdnost byla co nejméně komplikovaná. Mezi nejrozsáhlejší rekonstrukce patří chodníky na Horkách, v Kvapilově ulici nebo třeba právě probíhající rekonstrukce Míkovy ulice v Měšicích před školou atd.

Cyklistika

Podporujeme výstavbu nových cyklostezek a na území města Tábora se za našeho působení zvýšil počet kolostavů včetně bikeboxů na nádraží a u plaveckého stadiónu.