Rozvoj sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

  • Vytvoříme vizi, jak má síť služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel v Táboře vypadat, jaké služby má obsahovat.
  • Vytvoříme specifické dotační programy reagující na potřeby těchto skupin obyvatel
  • Podpoříme vytvoření  fondu na rozvoj (pilotní provoz) nových sociálních služeb a programů.  
  • Prosadíme navýšení rozpočtu na sociální oblast na minimálně 8 milionů korun ročně (mimo finance pro příspěvkové organizace města).
  • Podpoříme vytváření alternativ při poskytování sociálních služeb, které vedou k udržení jednotlivce v jeho přirozeném prostředí.

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák

 

Volný čas seniorů

Co?

Senioři nechtějí všechen svůj volný čas trávit doma. Chtějí se bavit a žít. Město jim může být nápomocno ať už podporou organizací, které aktivity pro seniory organizují, nebo může samo takové kulturní, vzdělávací a sportovní akce připravovat.

Jak?

  • Chceme zachovat a rozšířit univerzitu třetího věku.
  • Chceme podpořit pořádání pravidelných setkávání seniorů, zájezdů pro seniory a dalších kulturních akcí pro seniory.
  • Chceme podpořit pořádání sportovních akcí.
  • Chceme rozšířit služby senior pointu a prohloubit informovanost seniorů o možných aktivitách.

GARANTI: Michaela Petrová, Kateřina Nimrichtrová