Rekonstrukce Budějovické ulice

Co?

Prosadili jsme dnešní koncept Budějovické ulice jako kompromis mezi rezidenty, pěšími a automobilovou dopravou. V současném schváleném projektu je zároveň zvýšení parkovacích míst i zařazení zeleně, která má nesporně pozitivní vliv na ovzduší, mikroklima i estetiku této dopravní tepny. Dále jsme prosadili plynofikaci Budějovické ulice, protože v mnoha domech se stále vytápí tuhými palivy, která ještě více zhoršovala už tak neúnosnou emisní situaci na Budějovické ulici. Celá rekonstrukce je rozdělena do pěti etap a v současné době probíhá první etapa v úseku mezi křižovatkami Purkyňova – Bílkova. Celou stavbu realizuje Jihočeský kraj, který má Budějovickou ulici v majetku, ve spolupráci s městem Tábor a Vodárenskou společností Táborsko. Celý projekt Budějovické ulice je přístupný na webových stránkách města Tábora.

Jak?

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci podle schváleného konceptu a rozvržení etap.
 • Zachováme podmínku plynofikace ulice.
 • Prověříme realizační i ekonomickou možnost výstavby kolektorů pod Budějovickou ulicí v úseku Poliklinika – Křižíkovo náměstí.

Garant: Michaela Petrová

Sídliště Nad Lužnicí – veřejný prostor

Co?

Chceme pokračovat v připravované revitalizaci veřejných prostorů na sídlišti. Zahájíme diskuzi o využití a spravování veřejného prostoru sídliště s ohledem na ekonomiku. Kolik nás stojí údržba veřejné zeleně v porovnání s klasickou zástavbou a můžeme některé plochy pronajmout konkrétním panelovým domům k užívání? S veřejným prostorem souvisí i koncepce parkování pro celé sídliště. Ta je vzhledem k vysoké hustotě obyvatel a rostoucímu počtu automobilů nezbytná. Je třeba využít aktuální znalosti o sídlištích a uvažovat o udržitelnosti příjemného bydlení se souvisejícími službami v dlouhodobém horizontu. Cílem je dostupné bydlení, funkční různorodost a pestrost.

Jak?

 • Chceme dokončit úpravy klíčových veřejných prostranství, prověřit náklady na správu veřejného prostoru.
 • Zahájíme realizaci dalších parkovacích ploch.
 • Zřídíme samostatné provozovny městské policie na sídlišti Nad Lužnicí.

Garant: Matouš Loskot, Iveta Čierna

Trafačka, Křižíkova elektrárna, Pintovka a další městské prostory

Co?

Městu chybí dobře využitelné kulturní prostory. Chybí moderní sál pro realizaci koncertů a současného divadla, chybí moderní galerie, chybí městské dílny, chybí prostory pro zkoušení ať už divadla, či tance.

Jak?

 • Chceme efektivně využít budovu bývalé Trafostanice u Jordánu, Křižíkovy elektrárny u Lužnice a dalších nevyužívaných prostor. Po kvalitní rekonstrukci Trafačky může vzniknout jak multifunkční sál, tak současná galerie a zázemí pro táborské kulturní spolky a iniciativy. Stejně zajímavé může být využití budovy bývalé Křižíkovy elektrárny, kde by mohla vzniknout interaktivní výstava na téma výroby elektřiny a 1. elektrifikace tratí propojená právě s osobností Františka Křižíka. Možné je ale i využití ke kulturním účelům.
 • Zcela opomíjenou lokalitou je areál Pintovky. Nasnadě je využití přírodního amfiteátru jako prostoru pro letní venkovní akce – koncerty, festivaly, divadla, letní kina. Chceme diskutovat využití Pintovky s občany především nejbližších městských částí – Horky, Čelkovice, Větrovy.
 • Bude nutné vypracovat vizi využití všech zmiňovaných objektů, která zohlední potřeby místních i potřeby rozvoje cestovního ruchu.
 • Ve všech případech by město mělo zrealizovat jak architektonickou studii, tak usilovat o architektonickou soutěž.
 • Samozřejmostí je diskuse s občany nad využitím všech těchto prostor.

Garant: Vít Markvart, Lenka Greň

Sport pro každého

Co?

Sport patří ke zdravému životnímu stylu a je potřeba ho podporovat. Pohybová aktivita dětí klesá, a proto je potřeba podporovat zejména sportování dětí a mládeže a neméně i široké veřejnosti. Podpora sportovních aktivit předpokládá stabilní a vyvážené financování, ale není tím myšleno pouze masivní financování vrcholového sportu. Nám se podařilo prosadit a zahájit rekonstrukci plaveckého stadionu a dalších sportovišť, která slouží právě veřejnosti a sportům, jimž se věnují děti a mládež.

Jak?

 • Dokončíme 1. etapu rekonstrukce plaveckého stadionu a budeme pokračovat v dalších etapách.
 • Zahájíme stavbu nové haly Míru tak, aby uspokojila potřeby atletů a dalších indoorových sportů.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukcích dalších sportovišť (hala Kvapilka, kulželkárna), chceme rozšířit využití areálu Komora, opravit fotbalová hřiště ve vlastnictví města (Viktorie, Svépomoc) atd.
 • Chceme budovat sportovní plácky pro veřejnost.
 • Usilujeme o vyváženou finanční podporu pro všechny sporty, nejen pro vrcholové.
 • Chceme vytvořit projekt „Sportovat může každý“ – svoz dětí po vyučování do městských sportovišť, kde si pod vedením zkušených trenérů mohou vyzkoušet a naučit se různé sporty.

Garant: Michaela Petrová, Tomáš Mráz