Rekonstrukce Budějovické ulice

Co?

Prosadili jsme dnešní koncept Budějovické ulice jako kompromis mezi rezidenty, pěšími a automobilovou dopravou. V současném schváleném projektu je zároveň zvýšení parkovacích míst i zařazení zeleně, která má nesporně pozitivní vliv na ovzduší, mikroklima i estetiku této dopravní tepny. Dále jsme prosadili plynofikaci Budějovické ulice, protože v mnoha domech se stále vytápí tuhými palivy, která ještě více zhoršovala už tak neúnosnou emisní situaci na Budějovické ulici. Celá rekonstrukce je rozdělena do pěti etap a v současné době probíhá první etapa v úseku mezi křižovatkami Purkyňova – Bílkova. Celou stavbu realizuje Jihočeský kraj, který má Budějovickou ulici v majetku, ve spolupráci s městem Tábor a Vodárenskou společností Táborsko. Celý projekt Budějovické ulice je přístupný na webových stránkách města Tábora.

Jak?

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci podle schváleného konceptu a rozvržení etap.
 • Zachováme podmínku plynofikace ulice.
 • Prověříme realizační i ekonomickou možnost výstavby kolektorů pod Budějovickou ulicí v úseku Poliklinika – Křižíkovo náměstí.

Garant: Michaela Petrová

Zklidnění automobilové dopravy

Co?

Ulice v obytných zónách jsou stále zahlceny automobily. Sice se nám podařilo prosadit zákaz vjezdu tranzitní kamionové dopravy do severní části města, ale v jiných částech je doprava stále neúnosná. Většina dopravních opatření bohužel není v gesci samosprávy, tedy vedení města, ale musí je schválit nadřízené orgány v dopravě jako je Silniční správní úřad, Jihočeský úřad, Ředitelství silnic a dálnic a hlavně Dopravní inspektorát policie ČR. Přesto jsou některé další úpravy možné a prosaditelné. Především podpora a aktivní příprava obchvatů města (obchvat Tesco – Slapy) a následný další odklon kamionové dopravy mimo obytné části města, podpora MHD.

Jak?

 • Budeme aktivně vyjednávat a podporovat projektové přípravy obchvatů města (Tesco – Slapy a Chýnovská – Vožická – I/19), ale zároveň chceme v maximální možné míře zmírnit negativní důsledky jejich výstavby.
 • Budeme prosazovat vybudování spojky mezi Kauflandem a Tescem.
 • Budeme vyjednávat s Ředitelstvím silnic a dálnic o realizaci projektu obchvatu Všechova a Zárybničné Lhoty.
 • Přesuneme maximum osobní i nákladní automobilové dopravy na obchvaty a D3.
 • Chceme udržet výjimku v zákoně pro nezpoplatnění D3 v úseku mezi Čekanicemi a Měšicemi, který slouží zároveň jako městský obchvat.
 • Budeme dále zatraktivňovat MHD – snížení ceny, jízdné pro děti do patnácti let zdarma, rozšíření MHD tak, aby byla pohodlná a dokázala konkurovat osobní automobilové dopravě.
 • Chceme rekonstruovat ulice v intravilánu města a zajistit vhodná bezpečnostní dopravní opatření (Třebízského, Ústecká, Za Hřištěm, K Jordánu atd.).
 • Chceme omezit vjezd osobních automobilů do vybraných lokalit (Staré město atd.).

Garant: Michaela Petrová, Tomáš Mráz

Posílení městské hromadné dopravy

Co?

Hustá síť MHD s přímou návazností na regionální vlakovou dopravu je nezbytná pro úspěšné fungování aglomerace. Abychom zatraktivnili jiné formy dopravy, je třeba otevřít diskuzi o posílení linek příměstské vlakové dopravy doplněním zastávek (např. Horky, Čekanice, Měšice, sídliště Nad Lužnicí). V oblasti obchodní zóny ve směru na sídliště Nad Lužnicí lze prověřit zřízení nové zastávky MHD včetně propojení pro pěší a cyklisty. Pro občany je důležitá četnost spojů především v dopravní špičce a dobrá návaznost na přestupy na vlak a autobus. Neméně důležitá je cena MHD. Podařilo se nám prosadit jízdné pro děti do dvanácti let zdarma a snížení ceny předplatných časových kuponů. V dalším období chceme jízdné zdarma pro děti do patnácti let a další zlevnění jízdného MHD i pro dospělé.

Jak?

 • Chceme prověřit reálné možnosti umístění nových zastávek a aktualizovat koncepci rozvoje MHD.
 • Chceme další zvyšování dostupnosti MHD a trvalé prověřování potřeb a možností rozšíření obslužnosti, včetně rozvoje integrovaného systému v aglomeraci.
 • Chceme pravidelně ověřovat návaznosti spojů na příjezdy a odjezdy vlaků.
 • Chceme zachovat vnitroměstské linky.
 • Chceme prosadit jízdné zdarma pro děti do 15 let.
 • Chceme prosadit další snížení ceny MHD.
 • Budeme pokračovat v trendu kvalitních autobusů – nízkopodlažních a klimatizovaných.
 • Na frekventovaných zastávkách chceme vybudovat tzv. chytré zastávky s viditelným informačním systémem o odjezdech a příjezdech MHD.
 • Chceme zavést snadný způsob placení jízdného platební kartou.

Garant: Karolína Koubová, Michaela Petrová

Táborské nádraží

Co?

Klíčové je otevřít diskuzi o celkové podobě a využití oblasti nádraží, aby byla přívětivá pro občany i turisty. S rostoucím významem vlakového spojení ve směru Praha a České Budějovice vnímáme tuto oblast jako klíčovou rezervu v jinak již dokončené struktuře Nového města. V krátkodobém horizontu je zásadní zpřehlednit veřejný prostor jako atraktivní vstupní bránu do města ve spojení s Husovým parkem. Dlouhodobá koncepce by měla řešit rozvoj dopravního uzlu s navazujícími funkcemi: parkování, obchodní prostory i bydlení, to vše komplexně v prostoru „před“ i „za“ nádražím. Cílem je moderní propojení vlaku, autobusu a MHD a možnost přestupu „suchou nohou“, spolu s využitím souvisejících služeb. Pro příjemnější dojíždění do práce musí skvěle fungovat úschova kol a zavazadel, rychlé odbavení a velkorysejší čekárny.

Jak?

 • Chceme realizovat krátkodobé úpravy veřejného prostoru před nádražím, zahájit diskuzi o dlouhodobé koncepci prostoru nádraží, aktivně spolupracovat s Českými dráhami a Správou železniční dopravní cesty a následně vytvořit projekt a realizovat revitalizaci přednádražního prostoru.
 • Chceme zapojit více terénních pracovníků pro vymístění lidí bez domova z přednádražního prostoru.
 • Chceme realizovat legislativně možné postupy pro přemístění kolonie havranů do míst, kde nebudou rušit lidi.
 • Chceme zrušit „herny“ v okolí přednádražního prostoru.

Garant: Matouš Loskot, Karolína Koubová

Sídliště Nad Lužnicí – doprava

Co?

Lokalita sídliště trpí především svojí odlehlostí vůči zbytku města. Veškerá vybavenost je soustředěna v blízkosti centra a v obchodní zóně. Na rozlehlost a nedokončenost obchodní zóny doplácí především pěší a cyklisté, kterým je dnešní situace nejméně nakloněna, a to především kvůli vysokému rychlostnímu limitu 70 km/h na komunikaci kolem obchodní zóny směrem k Sídlišti nad Lužnicí, který vylučuje povrchový přechod, zastávku MHD nebo přítomnost cyklostezky. Řešením by bylo snížit rychlostní limit, a díky tomu realizovat kroky vstřícné k pěší, cyklistické či hromadné dopravě.

Jak?

 • Zahájíme diskuzi o nastavení rychlostních limitů v intravilánu s ohledem na zlepšení dopravní situace pro pěší a cyklisty.

Garant: Karolína Koubová

Chytré město pro budoucnost

Co?

Budeme využívat chytré technologie tam, kde je to účelné a přináší to úspory a efektivnější využívání veřejného prostoru. Podpoříme rozvoj infrastruktury pro elektrokola a elektromobily.

Jak?

 • Prověříme možnosti sdílených forem dopravy ve městě (carsharing, sdílení kol) a jejich podpory formou vyhrazených parkovacích stání.
 • Chceme zobrazovat dynamické údaje o odjezdech autobusů na frekventovaných zastávkách MHD.
 • Budeme průběžně zapracovávat užitečné digitální technologie do procesů řízení města a vyhodnocovat jejich přínosnost.

Garant: Iveta Čierna