Finance

Co?

Občané mají vědět, jak vedení města nakládá s financemi. Rozpočet města musí být přístupný a všem srozumitelný. Nakládání s veřejnými financemi musí být efektivní, hospodárné a spravedlivé.

Jak?

Přehledné, kategorizované a strojově zpracovatelné zveřejňování informací na internetu, zejména:

 • Rozklikávací rozpočet se srozumitelnou a přehlednou rozpočtovou dokumentací.
 • Zlepšení práce kontrolního výboru, vedení kontrolního výboru patří opozici!
 • Transparentní pravidla pro dotace budou obsahovat dopředu daná kritéria a kalendář výzev, budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích.
 • Budeme pracovat na snižování schodku v rozpočtu města.
 • Budeme prosazovat spravedlivé dotační fondy města.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Peníze do kultury

Co?

Zvýšení investice do kultury. Investice do kultury je totiž investicí do města jako celku.

Jak?

 • Budeme prosazovat zavedení městské kulturní příspěvkové organizace.
 • Budeme efektivně využívat stávající finanční prostředky (organizace městských slavností a kulturních akcí).
 • Budeme prosazovat víceletý grantový systém, dobrý fundraising pro akce přesahujícího charakteru (rekonstrukce městských budov, nová koncepce galerií aj.).

GARANTI: Tereza Horváthová, Jakub Smrčka

 

Zjednodušení a zlepšení grantové podpory kultury

Co?

Chceme změnit grantový systém tak, aby odrážel skutečnou situaci v kultuře. Kromě samozřejmé podpory celoroční kulturní činnosti by měl nový systém přinést větší možnosti pro kvalitní kulturu přesahující region.

Jak?

 • Chceme prosadit jednodušší systém podpory a vyhodnocování pro spolky a malé aktéry, kteří žádají na činnost a oddělit roční činnosti a akce.
 • Nově budeme podporovat víceleté granty pro velké akce, které prozatím neměly prostor pro skutečný růst. Bude to znamenat soustavnou podporu akcí, které svým zacílením přesahují region nebo které město považuje za zásadní pro táborský kulturní život.

GARANTI: Tereza Horváthová

 

Táborská setkání jinak

Co?

Změna dramaturgické koncepce, lepší financování, propojení s táborskou kulturní scénou. Částečně se o takovou koncepci zasadila (spíše bohužel) covidová situace. Posílení jedinečnosti historického charakteru festivalu.

Jak?

 • Obnovíme profil akce jako skutečně historického festivalu.
 • Dáme festivalu ve spolupráci s divadelníky a historiky jasnou dramaturgickou koncepci otevřenou inovacím tak, aby nenabízel stále se opakující program.
 • Využijeme finanční prostředky uvolněné městem na Táborská setkání efektivněji: budeme zvát skutečně kvalitní umělce (na slavnosti patří i stará hudba, sbory, folklor) a budeme více spolupracovat s táborskými spolky a kulturními iniciativami.

GARANTI: Jakub Smrčka, Kateřina Nimrichtrová