Podpora prevence a informovanosti

Co?

Dospívající lidé se čím dál častěji potýkají s osobními problémy, které neumí adekvátně řešit, ostýchají se říct si o pomoc. Nejbližší okolí mnohdy ani neví, že dospívající v jejich okolí mají těžké chvíle, společnost není na poskytnutí potřebné pomoci ani nastavena. To často u mladých lidí vede k rizikovému způsobu trávení volného času, k nadužívání alkoholu, případně jiných návykových látek apod. Poměrně často pak bohužel dochází ke krizím, které ústí v sebepoškození a v krajním případě i sebevraždu.

Jak?

  • Podpoříme organizace zajišťující preventivní programy pro školy.
  • Podpoříme vzdělávání učitelů.
  • Budeme vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů na středních školách (na základních školách s prvním i druhým stupněm jsme již jejich zavedení prosadili).

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák

 

Podpora zájmové činnosti dětí a mládeže

Co?

Město malým a mladým Táborákům dává najevo, že se o jejich úsilí zajímá. Dokáže ocenit studijní úspěchy, sportovní výkony, příběhy osobní statečnosti a dobrých činů. Dělá to veřejně, nahlas a se vší parádou. Zajímá se o to, jak školáci tráví svůj volný čas. Podporuje projekty, které pracují s nesmírným vzdělávacím potenciálem města samotného, ale i osobností, které v něm žijí.

Jak?

  • Podporujeme zájmové činnosti při školách – sportovní, zájmové, tvořivé a jiné volnočasové aktivity. Podpoříme je i finančně při skokovém nárůstu energií.
  • Udržíme tuto nabídku pestrou, transparentní a vyváženou.
  • Budeme dále pokračovat v grantových programech na podporu zájmových činností.
  • Budeme pomáhat v případě potřeby s hledáním vhodných prostor.

GARANTI: Michaela Petrová