Kulturní strategie

Co?

Budeme prosazovat a naplňovat nově vzniklou strategii kultury a cestovního ruchu. Během funkčního období JiNAK! na táborské radnici se podařilo prosadit zpracování kulturní strategie města Tábor. Jelikož jsme tuto strategii sami iniciovali, budeme v dalším období pokračovat v jejím prosazování.

Jak?

 • Budeme se pravidelně scházet s táborskými kulturními aktéry.
 • Navážeme na společný dialog a pokusíme se provést co nejvíce navrhovaných opatření v krátkodobém horizontu a pečlivě připravit i dlouhodobější a náročnější změny.
 • Zaktualizujeme strategii města v oblasti kultury a cestovního ruchu a zajistíme její promítnutí do konkrétní kulturní politiky města.
 • Nově zahrneme do strategie kultury a cestovního ruchu koncepci rekonstrukcí budov Křižíkovy trafostanice, elektrárny, bývalé ZŠ Světlogorská, městské knihovny (resp. novou budovu knihovny a využití stávajícího objektu), areál Pintovka aj.
 • Podpoříme koordinační funkce městského odboru kultury a cestovního ruchu tak, aby představoval zastřešující pružný úřad, který pečuje o komunikaci, spolupráci města a všech kulturních aktérů jakož i o koordinaci kulturních aktivit a pokračuje v tvorbě kooperativního, nikoliv konkurenčního prostředí.

GARANTI: Tereza Horváthová, Jakub Smrčka

 

Peníze do kultury

Co?

Zvýšení investice do kultury. Investice do kultury je totiž investicí do města jako celku.

Jak?

 • Budeme prosazovat zavedení městské kulturní příspěvkové organizace.
 • Budeme efektivně využívat stávající finanční prostředky (organizace městských slavností a kulturních akcí).
 • Budeme prosazovat víceletý grantový systém, dobrý fundraising pro akce přesahujícího charakteru (rekonstrukce městských budov, nová koncepce galerií aj.).

GARANTI: Tereza Horváthová, Jakub Smrčka

 

Zjednodušení a zlepšení grantové podpory kultury

Co?

Chceme změnit grantový systém tak, aby odrážel skutečnou situaci v kultuře. Kromě samozřejmé podpory celoroční kulturní činnosti by měl nový systém přinést větší možnosti pro kvalitní kulturu přesahující region.

Jak?

 • Chceme prosadit jednodušší systém podpory a vyhodnocování pro spolky a malé aktéry, kteří žádají na činnost a oddělit roční činnosti a akce.
 • Nově budeme podporovat víceleté granty pro velké akce, které prozatím neměly prostor pro skutečný růst. Bude to znamenat soustavnou podporu akcí, které svým zacílením přesahují region nebo které město považuje za zásadní pro táborský kulturní život.

GARANTI: Tereza Horváthová

 

Táborská setkání jinak

Co?

Změna dramaturgické koncepce, lepší financování, propojení s táborskou kulturní scénou. Částečně se o takovou koncepci zasadila (spíše bohužel) covidová situace. Posílení jedinečnosti historického charakteru festivalu.

Jak?

 • Obnovíme profil akce jako skutečně historického festivalu.
 • Dáme festivalu ve spolupráci s divadelníky a historiky jasnou dramaturgickou koncepci otevřenou inovacím tak, aby nenabízel stále se opakující program.
 • Využijeme finanční prostředky uvolněné městem na Táborská setkání efektivněji: budeme zvát skutečně kvalitní umělce (na slavnosti patří i stará hudba, sbory, folklor) a budeme více spolupracovat s táborskými spolky a kulturními iniciativami.

GARANTI: Jakub Smrčka, Kateřina Nimrichtrová

 

Informační systém ve městě

Co?

Zkvalitníme orientační a grafický informační systém ve městě tak, aby byl srozumitelný pro všechny a komplexně pokrýval důležité prvky. Podpoříme cizojazyčné informace pro turisty a přiblížíme jim nabídku městské hromadné dopravy tak, aby byla atraktivnější. 

Jak?

 • Obměníme informační systém a propagaci pro přijíždějící turisty.
 • Rozšíříme elektronické informační kanály a navážeme spolupráci s okolními městy a obcemi pro komplexní informační bázi.
 • Vytvoříme systém interaktivních tipů pro volný čas.
 • Využijeme propagační i informační potenciál prvků rozšířené reality.

GARANTI: Jakub Smrčka, Tereza Horváthová