Kulturní strategie

Co?

Budeme prosazovat a naplňovat nově vzniklou strategii kultury a cestovního ruchu. Během funkčního období JiNAK! na táborské radnici se podařilo prosadit zpracování kulturní strategie města Tábor. Jelikož jsme tuto strategii sami iniciovali, budeme v dalším období pokračovat v jejím prosazování.

Jak?

  • Budeme se pravidelně scházet s táborskými kulturními aktéry.
  • Navážeme na společný dialog a pokusíme se provést co nejvíce navrhovaných opatření v krátkodobém horizontu a pečlivě připravit i dlouhodobější a náročnější změny.

Garant: Tereza Horváthová, Lenka Greň

Peníze do kultury

Co?

Zvýšení investice do kultury. Investice do kultury je totiž investicí do města jako celku.

Jak?

  • Budeme efektivně využívat stávající finanční prostředky (organizace městských slavností a kulturních akcí).
  • Budeme prosazovat víceletý grantový systém, dobrý fundraising pro akce přesahujícího charakteru (rekonstrukce městských budov, nová koncepce galerií aj.).

Garant: Tereza Horváthová, Lenka Greň

Zjednodušení a zlepšení grantového systému

Co?

Změnit grantový systém tak, aby odrážel skutečnou situaci v kultuře. Kromě samozřejmé podpory celoroční kulturní činnosti by měl nový systém přinést větší možnosti pro kvalitní kulturu přesahující region.

Jak?

  • Chceme prosadit jednodušší systém podpory a vyhodnocování pro spolky a malé aktéry, kteří žádají na činnost a oddělit roční činnosti a akce.
  • Nově budeme podporovat víceleté granty pro velké akce, které prozatím neměly prostor pro skutečný růst. Bude to znamenat soustavnou podporu akcí, které svým zacílením přesahují region nebo které město považuje za zásadní pro táborský kulturní život.

Garant: Tereza Horváthová, Lenka Greň

Táborská setkání jinak

Co?

Změna dramaturgické koncepce, lepší financování, propojení s táborskou kulturní scénou.

Jak?

  • Obnovíme profil akce jako skutečně historického festivalu.
  • Dáme mu ve spolupráci s divadelníky a historiky jasnou dramaturgickou koncepci tak, aby nenabízel zvětralý, stále se opakující program.
  • Využijeme finanční prostředky uvolněné městem na Táborská setkání efektivněji: budeme zvát skutečně kvalitní umělce (na slavnosti patří i stará hudba, sbory, folklor), dostupné širokým společenským vrstvám a budeme lépe spolupracovat s táborskými spolky a kulturními iniciativami.

Garant: Jakub Smrčka

Informační systém ve městě

Co?

Zkvalitníme orientační a grafický informační systém ve městě tak, aby byl srozumitelný pro všechny a komplexně pokrýval důležité prvky. Podpoříme cizojazyčné informace pro turisty a přiblížíme jim nabídku městské hromadné dopravy tak, aby byla atraktivnější.

Jak?

  • Obměníme informační systém a propagaci pro přijíždějící turisty.

Garant: Jakub Smrčka, Tereza Horváthová