Zdeněk Plášil

44 let

živnostník

Kdo jsem?

Barman.

Co chci pro Tábor udělat?

Totéž, co udělal Tábor pro mě – pomoci mu s rozvojem gastronomie.

Proč kandiduji za JiNAK!?

Protože JiNAK je nejzelenější.