MUDr. Eva Prošková

36 let
lékařka, zástupkyně Amnesty International v Táboře

Kdo jsem?

Matka dvou synů, lékařka na interním oddělení místní nemocnice, dobrovolnice Amnesty International. Ráda čtu, běhám a chodím bosa.

Proč kandiduji za JiNAK!?

K politické angažovanosti mě přivedlo znepokojení ze současné nálady ve společnosti. Myslím, že obzvlášť v dnešní době by se mělo nejen makat, ale také o věcech přemýšlet. Dbát nejen na výkon a zisk, ale také na dopad naší činnosti na životní prostředí. Žít kulturně a poznávat jiné kultury, abychom se jich nemuseli bát. Zajímat se o lidi, kteří v životě neměli příliš štěstí.

Program hnutí Jinak! obsahuje vše pro mě důležité. Je postavený na podpoře sociálních služeb, zodpovědném přístupu k životnímu prostředí, péči o veřejný prostor a podpoře kultury.