Mgr. Lenka Vocílková Greň

30 let
pořadatelka kulturních a vzdělávacích akcí, provozovatelka knihkupectví

Kdo jsem?

Už při studiích žurnalistiky jsem pracovala jako novinářka v místním týdeníku. Díky tomu jsem poznala řadu místních inspirujících aktivních lidí, ale i problémy, které naše město potkávaly a stále potkávají. Chtěla jsem proto přejít na druhou stranu. Od toho, kdo o nich píše, k tomu, kdo je řeší a aktivně se podílí na proměně města k lepšímu. Již řadu let proto pořádám kulturní a vzdělávací akce či debaty v Táboře. Provozuji výběrové knihkupectví, kam zveme inspirující hosty odjinud i dáváme prostor místním umělcům. Stála jsem u počátků festivalu Tabook, pořádám středeční koncerty a benefiční akce na Stánku na Žižkově náměstí, jsem spoluzakladatelkou sousedských festivalů Táborské dvorky a Korzo Pražská-Klokotská.

Poslední čtyři roky předsedám Komisi pro životní prostředí a zdravé město Tábor, kde se našemu hnutí podařilo prosadit například větší kontrolu nad kácením stromů ve veřejném prostoru (po neblahé zkušenosti z náměstí TGM) a také větší finanční podporu pro vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí pro děti a mládež. Spoustu nápadů stále nosím v hlavě a ráda bych je pro naše město zrealizovala.

Žiji v Táboře s manželem a synem, dvěma psy a kočkou. Ve volných chvílích tančím i tanec učím. Mám ráda Tábor, chci v něm vychovávat své děti a aktivity, kterým se věnuji, proto směřuji tak, aby byly ku prospěchu našemu městu a nám obyvatelům. Dnes i v budoucnu. Ráda poznávám a propojuji lidi. Věřím v sílu sousedské pospolitosti. Věřím v Tábor.

Co chci pro Tábor udělat?

Chci pracovat na uskutečnění Plánu pro Tábor, který jsme pečlivě připravili. Moje témata jsou především kultura, cestovní ruch, komunitní život, sousedské vztahy, životní prostředí, veřejný prostor a komunikující úřad. Leží mi na srdci zanedbaný areál Pintovky, obnova Křižíkovy elektrárny a její následné využití pro širokou veřejnost – jako nevídanou možnost propojení Sídliště nad Lužnicí s historickým centrem. Každá část Tábora si zaslouží svůj kulturní život. Na sídliště se nejezdí jen přenocovat. Věřím v rozumné využití prostor kasárna či v zelenější TGM. Veřejná místa musí být dostupná a příjemná pro všechny, mladé, staré, studenty, rodiče s kočárky i seniory. Úřad musí být otevřený, transparentní a aktivně komunikující se svými občany. Úřad je služba občanům.

Proč kandiduji za JiNAK!?

Tábor Jinak jsou lidé, kteří v Táboře žijí, znají své město, chtějí ho proměňovat neustále k lepšímu. A to s odvahou, ale i odborností. Nejde jim o křesla, nemají ambice postupovat do celostátní politiky, nejsou to ale ani naivní lokální snílci. Chtějí se věnovat svému městu a lepšímu život v něm. To je i moje vize a u toho chci být. Tábor jako místo, kde všichni žijeme rádi.