Josef Horváth

24 let

student, člen Mladých Zelených

Kdo jsem?

Jsem student a čtenář. Rád pozoruji své okolí (ať jsem, kde jsem) a přemýšlím nad tím, jak jej zlepšit. Jsem velký kritik, ale snažím se být konstruktivní. Sleduji politiku a jsem členem Zelených a Jinak!
Jsem melancholický, když si uvědomím, kam se svět řítí, ale z melancholie mne vždy probudí vědomí, že je tu stále zelené a sociální hnutí, ve kterém se mohu angažovat a snažit se o to stav světa zlepšit.

Co chci pro Tábor udělat?

Chtěl bych spolu s Jinak! a za pomocí Jinak! vybudovat občanskou platformu, na které by se setkávali Táboráci, a kde by měli možnost spolu diskutovat a tvořit Jiný! Tábor, Tábor udržitelný, solidární, kulturní a otevřený. Zajímá tě náš projekt a naše vize? Napiš mi a zapojíme tě! horvaj27@gmail.com

Chtěl bych také upozorňovat na zdánlivě malé problémy, které ale pro jednotlivce mohou představovat problémy velké. Rád bych, aby budoucí zastupitelé Jinak! prosazovali  post manažera malých řešení – nebo by se mu mohlo říkat manažer prostupnosti… Tu úzký chodník, rozšiřme ho. Tu chodník, kde můj malý bratr vždycky zakopne, opravme ho. Tu chybějící cyklopruhy, namalujme je. Tu semafor, kde svítí zelená vždy jen tři vteřiny, prodlužme ji atd. atp.

Dále bych se chtěl zasadit o vznik plánu na ochlazení Tábora opět za pomocí malých řešení. Máte autobusovou zastávku, která se v létě stane skleníkem? Co kdybychom ji nechali porůst břečťanem? Chtěli byste mít se sousedy zelenou bránu z popínavých rostlin mezi domy? Jiný Tábor! by Vám to umožnil a polovinu uhradil. Chcete mít místo vyschlého trávníku před domem na ulici, rozkvetlou loučku s bzučícím hmyzem? Jiný Tábor vás v tom podpoří!

Vytvořme jiné město, společně a Jinak!

Proč kandiduji za JiNAK!?

Za Jinak! kandiduji, protože věřím, že zelená a sociální politika je jediné možné řešení. Jinak! je z mého pohledu jediným táborským politickým subjektem, který neřeší jen obyčejný provoz města, ale má i svou vizi a je silný v environmentálních a sociálních otázkách. Domnívám se totiž, že ač je Tábor v mnoha ohledech skvělé město, je na čem pracovat a kam se posouvat. V kontextu krizí, které se k nám blíží, respektive tu už jsou (klimatická, finanční, válečná), by vedení města zasluhovalo někoho, kdo je schopný vést město zeleně a solidárně a vidět jej víc jako komplex než jako partikulární zájmy jednotlivců, jako prostředek lití betonu nebo vytváření reprezentativních megaprojektů.

Lidé v hnutí Jinak! jsou schopní tohoto nadhledu a je za nimi koncept zelené politiky, brzy jediné, která bude nějakým způsobem relevantní.